Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Y Tế

Tin tức

Cách xác định thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm

Chính sách bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được áp dụng từ ngày 01/01/2015 đã và đang đem lại nhiều quyền lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế vậy làm thế nào để xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục?

BHYT: Đối tượng tham gia và mức đóng

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện thể chế hóa bằng Luật Bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân, các đối tượng quy định trong Luật này đều phải tham gia bảo hiểm y tế.

Đang tải...