Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Hưu trí

Tin tức

Cán bộ hưu trí có được tăng lương không?

Chế độ hưu trí là chế độ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ khi đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Chế độ này nhằm ổn định cuộc sống lâu dài của NLĐ khi họ bị suy giảm khả năng lao động hoặc khi hết tuổi lao động. Vậy cán bộ hưu trí có được tăng lương không?

Điều kiện Nghỉ hưu trước tuổi và cách tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể được về hưu sớm mà vẫn được hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp. Vậy, điều kiện và mức hưởng, thủ tục hưởng chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 của người lao động được quy định cụ thể như thế nào?

Đang tải...