Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Hưu trí

Tin tức

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29 về Tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về Tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 20/7/2023. Các chế độ và chính sách nghỉ hưu sớm theo Tinh giản biên chế tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Trong bài viết hôm nay, cùng EFY-eBHXH tìm hiểu về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29.

Đang tải...