Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Hưu trí

Tin tức

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29 về Tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về Tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 20/7/2023. Các chế độ và chính sách nghỉ hưu sớm theo Tinh giản biên chế tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Trong bài viết hôm nay, cùng EFY-eBHXH tìm hiểu về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29.

4 chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023

Năm 2023, khi mức lương cơ sở có sự điều chỉnh, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào? Dưới đây là 4 chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong năm 2023.

Đang tải...