Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Hưu trí

Tin tức

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động mới nhất 2024

Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ có quy định chi tiết về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021. Nội dung này cũng được quy định chi tiết tại Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Cùng EFY-eBHXH tìm hiểu xem có những điểm nào mới trong lộ trình này nhé!

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29 về Tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về Tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 20/7/2023. Các chế độ và chính sách nghỉ hưu sớm theo Tinh giản biên chế tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Trong bài viết hôm nay, cùng EFY-eBHXH tìm hiểu về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 29.

Đang tải...