Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Tin tức

Xác minh thời gian truy thu theo biên bản kiểm tra D04h-TS: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ gì?

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định rõ về trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng phải kèm Mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra, từ 06 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra. Vậy, với các đơn vị có thông báo xác minh hồ sơ làm căn cứ truy thu lập D04h-TS thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, không tiếp tục tham gia BHXH, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

Gộp sổ BHXH cho lao động tại đơn vị

Các đơn vị khi thực hiện rà soát hồ sơ của NLĐ sau khi tham gia BHXH mới phát hiện NLĐ có nhiều sổ BHXH. Do vậy, đơn vị có trách nhiệm thực hiện gộp sổ BHXH cho NLĐ

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH

Đơn vị sử dụng lao động/ NLĐ sau khi nhận sổ BHXH từ cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu sổ BHXH phát hiện ra quá trình đóng, chức danh, mức lương ghi trên sổ BHXH bị in sai hoặc thiếu. Vậy, đơn vị sử dụng lao động/ NLĐ cần làm hồ sơ như thế nào để điều chỉnh lại ?

Đang tải...