Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Tin tức

Bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, không tiếp tục tham gia BHXH, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ BHXH nộp qua bưu chính tại Hà Nội

Hiện nay thực hiện Công văn 464/BHXH-KHTC do BHXH TP. Hà Nội ban hành, các đơn vị đã triển khai nộp hồ sơ giải quyết BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN qua dịch vụ bưu chính. Khác với hồ sơ nộp điện tử và hồ sơ nộp trực tiếp lên cơ quan BHXH có phiếu hẹn còn hồ sơ nộp qua bưu chính sẽ không có phiếu hẹn nên nhiều đơn vị đang gặp vướng mắc hồ sơ của đơn vị nộp đã lên đến cơ quan BHXH chưa? Được xử lý chưa?

Xác minh thời gian truy thu theo biên bản kiểm tra D04h-TS: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ gì?

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định rõ về trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng phải kèm Mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra, từ 06 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra. Vậy, với các đơn vị có thông báo xác minh hồ sơ làm căn cứ truy thu lập D04h-TS thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Đang tải...