Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Tin tức

Danh mục vùng lương tối thiểu 2019 và mã vùng sống

Vùng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp và các Cơ quan, Tổ chức có sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019...

Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động từ ngày 01/11/2018

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/09/2018 nêu rõ: Với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Xác minh thời gian truy thu theo biên bản kiểm tra D04h-TS: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ gì?

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định rõ về trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng phải kèm Mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra, từ 06 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra. Vậy, với các đơn vị có thông báo xác minh hồ sơ làm căn cứ truy thu lập D04h-TS thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, không tiếp tục tham gia BHXH, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

Đang tải...