Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Tin tức

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần mới nhất năm 2021

Hiện nay, người lao động có thể đăng ký nhận BHXH 1 lần dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thế nào? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) và người tham gia (NTG) cách tính hưởng chế độ BHXH 1 lần áp dụng cho các đối tượng hưởng năm 2021.

Các khoản thu tính đóng và không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm là một trong những chính sách về bảo hiểm rất được quan tâm. Trong bài viết này, EFY Việt Nam sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Hướng dẫn thủ tục Ủy quyền hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

EFY Việt Nam xin hướng dẫn thủ tục ủy quyền làm hồ sơ và nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với những người tham gia vì một số lý do mà không thể tự thực hiện. Vậy với trường hợp ủy quyền thì người được hưởng cần phải lưu ý những gì? Người nhận ủy quyền có phải đáp ứng điều kiện gì không?

Làm gì khi Mượn hồ sơ cá nhân của người khác để tham gia Bảo hiểm xã hội?

Nhiều người lao động đã mượn hồ sơ, giấy tờ cá nhân của một người lao động khác để đăng ký đi làm và tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp. Việc này dẫn đến một số lượng lớn dữ liệu BHXH bị sai lệch, đóng trùng, đóng sai cần cơ quan BHXH điều chỉnh lại. Vậy với việc tham gia BHXH bằng thông tin cá nhân của người khác, bản thân người lao động mượn thông tin, đơn vị hoặc người lao động bị mượn thông tin sẽ xử lý như thế nào?

Truy thu cộng nối thời gian dưới 3 tháng không còn phải lập D04h-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, một số nội dung đối với việc xét duyệt hồ sơ có truy thu cộng nối thời gian của đơn vị có thay đổi.  Trường hợp đơn vị chỉ đề nghị truy thu cộng nối tổng thời gian dưới 3 tháng chỉ cần cán bộ thu kiểm tra thay vì phải lập Biên bản kiểm tra D04h-TS như trước.

Đang tải...