Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Lĩnh vực thu

Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật BHXH năm 2014

Đảm bảo cuộc sống sau này của người lao động. Hiện nay, BHXH Việt Nam mở rộng ngoài tham gia BHXH cho các đối tượng bắt buộc còn có BHXH tự nguyện để mọi người lao động đều tham gia BHXH. Vậy người lao động muốn tham gia BHXH cần biết gì về chế độ BHXH tự nguyện?

Bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, không tiếp tục tham gia BHXH, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

Đang tải...