Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Thai sản

Tin tức

Quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai của người lao động

Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có đồng thời được nhận chế độ thai sản hay không đang là thắc mắc của rất nhiều người lao động. Trong bài viết hôm nay, cùng EFY-eBHXH giải đáp thắc mắc khi mang thai lao động nữ có vừa được hưởng trợ cấp thất nghiệp vừa được nhận chế độ thai sản hay không?

Đang tải...