Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Y Tế

Tin tức

Hướng dẫn tra cứu nơi đăng ký KCB trên Trang điện tử của cơ quan BHXH

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH ngày 25/12/2020 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. EFY Việt Nam hướng dẫn người tham gia (NTG) BHYT tra cứu các cơ sở KCB trên địa bàn toàn quốc.

Đang tải...