Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Y Tế

Tin tức

Thủ tục đóng Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Hiện nay, việc đóng BHYT cho người nước ngoài có gì khác biệt và thủ tục như thế nào là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt việc sử dụng lao động nước ngoài hiện nay ngày càng trở nên phổ biến bởi vậy, đây là thủ tục không thể thiếu để đảm bảo quyền lợi cho lao động nước ngoài đúng theo quy định của Luật.

Từ 01/04/2021: BHXH Việt Nam ban hành mẫu Thẻ BHYT mới

Ngày 03/12/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT mới có hiệu lực từ ngày 01/04/2021. Tại bài viết này, EFY Việt Nam sẽ tóm tắt những nội dung thay đổi và các lưu ý của mẫu thẻ BHYT mới đến các đơn vị, tổ chức và người tham gia BHYT.

Từ 01/01/2021, KCB trái tuyến tỉnh được chi trả nội trú như đúng tuyến nhưng không đầy đủ tất cả quyền lợi

Căn cứ Điều 22 Luật BHYT số 46/2014/QH13 từ ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện thông tuyến tỉnh KCB cho người có thẻ BHYT. Để hướng dẫn chi tiết cho nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 với nhiều nội dung quan trọng mà người tham gia BHYT cần phải nắm rõ khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh

Hướng dẫn tra cứu nơi đăng ký KCB trên Trang điện tử của cơ quan BHXH

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH ngày 25/12/2020 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. EFY Việt Nam hướng dẫn người tham gia (NTG) BHYT tra cứu các cơ sở KCB trên địa bàn toàn quốc.

Đang tải...