Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1333/TB-BHXH 13/03/2024 BHXH TP Hồ Chí Minh DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU PHÂN THEO CƠ CẤU NHÓM ĐỐI TƯỢNG QUÝ II- NĂM 2024
20/2023/TT-BLĐTBXH 29/01/2024 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
15/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/203 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
6152/HD-YT-BHXH 26/12/2023 BHXH TP Hà Nội Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2024 tại Hà Nội và Toàn quốc
7472/TB-BHXH 20/12/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách Bệnh viện và các cơ sở y tế Quý I năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh nhận đăng ký KCB ban đầu
4210/BHXH-TCKT 13/12/2023 BHXH Việt Nam CV 4210/BHXH-TCKT V/v Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024
4384/2023/QĐ-BYT 01/12/2023 Bộ Y Tế Quyết định 4384/QĐ-BYT 2023 công bố 02 TTHC sửa đổi lĩnh vực Tài chính y tế và 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT
22/2023/TT-BYT 17/11/2023 Bộ Y Tế QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
1043/BHXH-GĐ1 15/11/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn số 1043/BHXH-GĐ1 ngày 15/11/2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
6017/BHXH-GĐBHYT2 07/11/2023 BHXH TP Hà Nội Công văn số 6017/BHXH-GĐBHYT2 ngày 07/11/2023 của BHXH TP Hà Nội ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 Thủ tướng chính phủ NGHỊ ĐỊNH 75/2023/NĐ-CP NGÀY 19/10/2023 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
5123/BHXH-TST 08/09/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn 5123/BHXH-TST hướng dẫn rà soát Lao động chênh lệch Thuế 2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh
2525/VBHN-BHXH 15/08/2023 BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp&#x3B; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
2339/QCPH-TLĐ-BHXH 31/07/2023 BHXH Việt Nam Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, giai đoạn 2023 - 2028
1995/BHXH-TCKT 30/06/2023 BHXH Việt Nam Công văn: Về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023
Số/Ký hiệu: 1333/TB-BHXH
Ngày ban hành: 13/03/2024
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU PHÂN THEO CƠ CẤU NHÓM ĐỐI TƯỢNG QUÝ II- NĂM 2024
Số/Ký hiệu: 20/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/01/2024
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 15/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/203 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 6152/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 26/12/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2024 tại Hà Nội và Toàn quốc
Số/Ký hiệu: 7472/TB-BHXH
Ngày ban hành: 20/12/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách Bệnh viện và các cơ sở y tế Quý I năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh nhận đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 4210/BHXH-TCKT
Ngày ban hành: 13/12/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: CV 4210/BHXH-TCKT V/v Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024
Số/Ký hiệu: 4384/2023/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 01/12/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Quyết định 4384/QĐ-BYT 2023 công bố 02 TTHC sửa đổi lĩnh vực Tài chính y tế và 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT
Số/Ký hiệu: 22/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 17/11/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Số/Ký hiệu: 1043/BHXH-GĐ1
Ngày ban hành: 15/11/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Công văn số 1043/BHXH-GĐ1 ngày 15/11/2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
Số/Ký hiệu: 6017/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 07/11/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Công văn số 6017/BHXH-GĐBHYT2 ngày 07/11/2023 của BHXH TP Hà Nội ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
Số/Ký hiệu: 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH 75/2023/NĐ-CP NGÀY 19/10/2023 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Số/Ký hiệu: 5123/BHXH-TST
Ngày ban hành: 08/09/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Công văn 5123/BHXH-TST hướng dẫn rà soát Lao động chênh lệch Thuế 2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2525/VBHN-BHXH
Ngày ban hành: 15/08/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp&#x3B; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 2339/QCPH-TLĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/07/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, giai đoạn 2023 - 2028
Số/Ký hiệu: 1995/BHXH-TCKT
Ngày ban hành: 30/06/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn: Về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023
Đang tải...