Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
86/TB-BHXH 10/01/2018 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
13/TB-BHXH 04/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
07/BHXH-QLT 03/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
3895/BHXH-TB 29/12/2017 BHXH TP Hà Nội Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
2771/BHXH-QLT 29/12/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
3261/DH-YT-BHXH 22/11/2017 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội
2424/BHXH-CST 20/11/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
2404/BHXH - CST 15/11/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v Danh sách đăng ký KCB ban đầu Qúy I/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
3131/BHXH-CST 13/11/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
4955/BHXH-ST 06/11/2017 BHXH Việt Nam V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
3043/BHXH-GĐBHYT1 06/11/2017 BHXH TP Hà Nội V/v Đăng ký KCB ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT tại TP. Hà Nội
2055/BHXH-QLT 02/10/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn hồ sơ truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại TP. Hồ Chí Minh
1919/BHXH-QLT 12/09/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
000 01/09/2017 BHXH Việt Nam Thư ngỏ của BHXH VN về việc cấp mã số BHXH trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 86/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Số/Ký hiệu: 13/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Số/Ký hiệu: 07/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
Số/Ký hiệu: 3895/BHXH-TB
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2771/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
Số/Ký hiệu: 141/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 3261/DH-YT-BHXH
Ngày ban hành: 22/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2424/BHXH-CST
Ngày ban hành: 20/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2404/BHXH - CST
Ngày ban hành: 15/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v Danh sách đăng ký KCB ban đầu Qúy I/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 3131/BHXH-CST
Ngày ban hành: 13/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
Số/Ký hiệu: 4955/BHXH-ST
Ngày ban hành: 06/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
Số/Ký hiệu: 3043/BHXH-GĐBHYT1
Ngày ban hành: 06/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Đăng ký KCB ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2055/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/10/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn hồ sơ truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 1919/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/09/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 000
Ngày ban hành: 01/09/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thư ngỏ của BHXH VN về việc cấp mã số BHXH trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT
Đang tải...