Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
3068/BHXH-CSXH 01/10/2021 BHXH Việt Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 Thủ tướng chính phủ Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
116/NQ-CP 24/09/2021 Thủ tướng chính phủ Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
3205/TB-BHXH 31/08/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
3164/BHXH-QLT 12/07/2021 BHXH TP Hà Nội V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1988/BHXH-TST 08/07/2021 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
06/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2516/BHXH-QLT 05/07/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
68/NQ-CP 01/07/2021 Thủ tướng chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1537 /BHXH-CSYT 02/06/2021 BHXH Việt Nam Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
1493/BHXH-CSYT 31/05/2021 BHXH Việt Nam V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
3195/DTBXH-VLATLD 31/05/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v báo cáo sử dụng lao động
1233/BHXH-GĐBHYT2 19/03/2021 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
441/TB-BHXH 26/02/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Số/Ký hiệu: 3068/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 116/NQ-CP
Ngày ban hành: 24/09/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
Số/Ký hiệu: 3205/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/08/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
Số/Ký hiệu: 3164/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 1988/BHXH-TST
Ngày ban hành: 08/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số/Ký hiệu: 23/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 2516/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 05/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 68/NQ-CP
Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 1537 /BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 1493/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
Số/Ký hiệu: 3195/DTBXH-VLATLD
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v báo cáo sử dụng lao động
Số/Ký hiệu: 1233/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 19/03/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
Số/Ký hiệu: 441/TB-BHXH
Ngày ban hành: 26/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Đang tải...