Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Nghiệp vụ tổng hợp

Tin tức

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ tự do bị mất việc làm và hộ KD

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 . Nhóm đối tượng: NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm và các hộ kinh doanh

Đang tải...