Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Nghiệp vụ tổng hợp

Tin tức

Chế độ hỗ trợ dịch Covid-19: Nhóm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, EFY Việt Nam hướng dẫn điều kiện và quy trình làm hồ sơ để nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ không giao kết HĐLĐ bị mất việc làm và hộ kinh doanh

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong quyết định có quy định, các đối tượng khác được hỗ trợ, gồm: người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương, Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương

EFY Việt Nam hướng dẫn điều kiện, hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ của Chính phủ trong dịch Covid-19 dành cho đối tượng NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, NLĐ nghỉ không lương do ảnh hưởng dịch. Quy định hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn chi trả lương từ ngân hàng chính sách.

Hướng dẫn Quy định về tạm dừng đóng BHXH trong giai đoạn covid -19

Ngày 17/03, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) vừa ban công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm ASXH ứng phó với dịch Covid-19.

Đang tải...