Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Biểu mẫu hồ sơ

Tin tức

Các mẫu công văn giải trình Bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp các đơn vị làm sai, làm chưa chính xác các các chế độ, thủ tục hưởng, trách nhiệm của người tham gia BHXH theo quy định và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ yêu cầu đơn vị thực hiện sai phải làm công văn giải trình. Vậy công văn giải trình là gì? Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào?

Đang tải...