Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tin tức

QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh/thành phố kịp thời có những hướng dẫn cho đơn vị và người lao động thực hiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại bài viết này, EFY Việt Nam xin tổng hợp những nội dung về quy trình, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đang được áp dụng trong thời điểm dịch COVID-19 tại một số tỉnh/thành phố.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/4/2020 Trung tâm dịch Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã có thông báo số 234/TB-TTDVVL về việc nộp hồ sơ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) trực tuyến . Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành phố cũng có thông báo kịp  thời hướng dẫn cho người lao động (NLĐ). Để đơn vị cập nhật mới nhất về quy trình, hồ sở hưởng BHTN. EFY Việt Nam viết tin bài về quy trình, hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp trong thời điểm dịch COVID -19 áp dụng tại Hà Nội và một số tỉnh thành.

Đang tải...