Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tin tức

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí không

Nội dung ngắn: Hiện nay có rất nhiều người lao động thiệt thòi vì không hiểu rõ chính sách BHXH, BHTN nên có nhiều trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, đủ thời gian công tác làm chế độ lương hưu và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đang tải...