Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Tin tức

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương của người lao động

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương là một trong những chế độ đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi ốm đau, tình trạng sức khỏe không tốt. Vậy, trong những trường hợp nào người lao động được nghỉ ốm nhưng vẫn hưởng chế độ nguyên lương? Điều kiện và mức hưởng chế độ này được quy định như thế nào?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 777/QĐ-BHXH. Từ ngày 01/05/2019 BHXH thay đổi mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ mẫu 01B-HSB.

Đang tải...