Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Tin tức

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau năm 2019

Căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 777/QĐ-BHXH. Từ ngày 01/05/2019 BHXH thay đổi mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ mẫu 01B-HSB.

Đang tải...