Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Chế độ Ốm đau

Chế độ ốm đau dài ngày

Người lao động bị bênh thuộc danh mục khám chữa bệnh dài ngày cần làm thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ?

Chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Người lao động sau khi hưởng chế độ ốm đau đủ theo quy định mà vẫn chưa thực sự phục hồi sức khỏe để bắt đầu đi làm trở lại thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

Đang tải...