Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Tin tức

Chế độ nghỉ chăm con ốm hưởng Bảo hiểm xã hội

Người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi bản thân ốm mà còn được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm đau. Vậy chế độ, thủ tục nghỉ chăm con ốm hưởng Bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nội dung này sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết sau đây.

Đang tải...