Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tin tức

Tin tức

Cấp mã số BHXH - Tiền đề quan trọng

Ngày 15/11, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thu nợ BHXH, BHYT, BHTN&#x3B; rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị.

Đang tải...