Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG NĂM 2022

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG NĂM 2023

Xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc, vậy việc xây dựng thang bảng lương thực hiện như thế nào? Thủ tục đăng ký ra sao? Trong bài viết này EFY Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp cách lập hồ sơ và xây dựng thang bảng lương. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi

Căn cứ tại Điều 93 của Bộ luật lao động - Luật số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013;

Căn cứ theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018;

Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018;

I. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Xây dựng thang bảng lương

Quy định xây dựng thang bảng lương

Theo Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định:

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh , phục vụ

Theo Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

- Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

- Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

- Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.”

Trong khi trước đây, quy định tại Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 có yêu cầu “Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

Như vậy, dựa trên quy định mới thì từ 2021 trở đi, doanh nghiệp khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động thì chỉ cần:

- Công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện

- Nếu doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

- Không cần nộp cho Phòng LĐTBXH như trước đây mà chỉ cần xây dựng thang bảng lương rồi lưu tại Doanh nghiệp để khi cơ quan nhà nước yêu cầu thì giải trình. (Trước đây thì những doanh nghiệp dưới 10 lao động mới được miễn thủ tục gửi thang bảng lương

II. Mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở để xây dựng thang, bảng lương năm 2023

Thang, bảng lương là cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động với NLĐ.

Trong khi đó, theo quy định tại thì Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Vì vậy, khi xây dựng thang, bảng lương, doanh nghiệp phải căn cứ vào Mức lương tối thiểu vùng để thực hiện đúng quy định về nguyên tắc trả lương.

Năm 2023, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP sau đây:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.680.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

4.160.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.640.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

 

Lưu ý: Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

III. Hồ sơ xây dựng thang bảng lương

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

4. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

5. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (phục vụ cho công việc quyết toán thuế TNCN và đóng BHXH)

Trước năm 2021, ngoài biểu mẫu trên, doanh nghiệp còn phải làm thêm: 

- Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương. Tuy nhiên, văn bản này đã được lược bớt trong quy định mới.

- Và người nào đi nộp trực tiếp thì khi nộp mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại vào (kèm theo Giấy giới thiệu và CMND bản gốc để đối chiếu)

Tải về: Biểu mẫu Thang bảng lương

IV. Hướng dẫn chi tiết cách lập hồ sơ, xây dựng thang bảng lương

Xây dựng thang bảng luong

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2023

1. Hệ thống thang bảng lương:

Căn cứ vào địa bản hoạt động của doanh nghiệp và đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình.

(1) Bậc lương:

- Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1 và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

- Mức lương bậc 1 tại các nhóm phải yêu cầu thỏa mãn điều kiện:

+ Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất là 7% mức lương tối thiểu vùng;

+ Giữa các nhóm chức danh phải có sự chênh lệch lương tối thiểu 5%;

- Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Và các nhóm vị trí công việc sau cũng xây dựng tương tự, lấy bậc 1 làm gốc, các bậc tiếp theo trong cùng một nhóm vị trí công việc cao hơn ít nhất bằng 5% của bậc trước liền kề. (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP)

(2) Nhóm chức danh, vị trí công việc:

- Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn có thể gộp chung vào một nhóm và hưởng mức lương như nhau.

Lưu ý:

- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

- Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường;

- Mức lương tối thiểu vùng không báo gồm các loại phụ cấp và các khoản bổ sung;

2. Khai trình sử dụng lao động:

Trường hợp đơn vị chưa nộp Khai trình sử dụng lao động thì tại hồ sơ này đơn vị doanh nghiệp nộp bổ sung luôn.

- Đối với đơn vị mới thành lập phải thực hiện khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động.

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm.

IN HỒ SƠ: In hồ sơ làm 2 bộ, đóng quyển hồ sơ tất cả các tài liệu theo hướng dẫn và thứ tự như trên (không đóng công văn vào trong quyển hồ sơ), và đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NỘP HỒ SƠ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại 1 trong các địa điểm:

- Phòng Lao động thương binh xã hội quận/huyện;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận/huyện;

Trên đây là chi tiết hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, doanh nghiệp căn cứ theo quy định để thực hiện cho đúng để đảm bảo quyền lợi và tránh những vi phạm không đáng có cho doanh nghiệp.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Công ty dưới 10 người có phải đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Thay đổi số Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân trên sổ BHXH có phải cấp lại số BHXH không?

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...