Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tất cả các đơn vị sử dụng lao động sẽ sử dụng giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

BHXH Hà Nội đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

Theo thống kê của BHXH TP Hà Nội, đến tháng 02/2019 trên địa bàn thành phố đã có gần 65.000 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (GDHSDT), đạt tỷ lệ (92%). Đây được xem như là một điểm sáng trong công các cải cách hành chính, góp phần làm giảm phiền hà, giảm chi phí, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT của các đơn vị theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 19 của Chính phủ và là tiền đề tiến tới thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 503/UBND-KGVX hướng đến mục tiêu thực hiện GDHSĐT trong tất cả các lĩnh vực và đến toàn bộ đơn vị đang SDLĐ, ngày 21/02/2019 BHXH TP Hà Nội đã ban hành công văn số 529/BHXH-CNTT về việc đẩy mạnh GDHSĐT.

BHXH Hà nội đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

Theo đó, các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị SDLĐ thực hiện GDHSĐT, phần đấu đến hết 30/06/2019 có 100% đơn vị SDLĐ thực hiện GDHSĐT với cơ quan BHXH. Số lượng đơn vị SDLĐ thực hiện GDHSĐT là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tuần của cá nhân, phân loại, xếp loại hàng tháng, quý, năm của các cá nhân, bộ phận, đơn vị.

BHXH TP giao Phòng công nghệ thông tin chủ trì làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN trong việc hỗ trợ các đơn vị SDLĐ trong việc thực hiện GDHSĐT, chủ trì làm việc với các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Thành phố và nhà cung cấp phần mềm hoàn thiện các quy trình thực hiện GDHSĐT hiện tại và đặc biệt chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực khác theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

BHXH huyện có trách nhiệm chủ động báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện GDHSĐT trên địa bàn, đề xuất tham mưu các giải pháp đẩy mạnh GDHSĐT tập trung vào các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị SDLĐ có ít lao động đảm bảo 100% đơn vị SDLĐ thuộc phạm vi quản lý thực hiện GDHSĐT.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...