Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2017

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2017

BHXH Thành phố Hà Nội tọa đàm, đối thoại với đại diện Doanh nghiệp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT

BHXH Thành phố Hà Nội tọa đàm, đối thoại với đại diện Doanh nghiệp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT

Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giao tại văn bản số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố.

Đó là yêu cầu của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 5915/UBND-KT ngày 22/11/2017 đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giao tại văn bản số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố. Giao BHXH Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện các nội dung:

- Rà soát, báo cáo UBND Thành phố danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn Thành phố, tham mưu thực hiện các giải pháp thu triệt để số tiền doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động, công khai hàng tháng danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH lên Đài truyền hình, Báo, trang mạng của Thành phố.

- Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, giám sát việc đóng BHXH của các doanh nghiệp, nhằm tăng hiệu quả giám sát, theo dõi quá trình đóng BHXH của doanh nghiệp. Chủ động và kiến nghị các giải pháp liên quan khác để tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý quỹ BHXH.

- Phối hợp các sở ngành đề xuất các biện pháp xử lý mạnh đối với các doanh nghiệp chây ỳ, cố tình chậm nộp BHXH, báo cáo UBND Thành phố.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết kịp thời, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, tập trung quyết liệt cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật như chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, chương trình của UBND Thành phố năm 2017, tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng hoặc trước thời hạn theo quy định./.

Đỗ Hòa - BHXH Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...