Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1767/LĐTBXH-BHXH 31/05/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
2808/TB-BHXH 30/05/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
1155/QĐ-BHXH 12/05/2022 BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
828/TB-BHXH 03/03/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
12/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
89/TB-BHXH 13/01/2022 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
85/BHXH-QLT 13/01/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2022
103/BHXH-QLT 10/01/2022 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2022
4015/TB-BHXH 30/11/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý I năm 2022
3068/BHXH-CSXH 01/10/2021 BHXH Việt Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 Thủ tướng chính phủ Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
116/NQ-CP 24/09/2021 Thủ tướng chính phủ Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
896/2021/QĐ-BHXH 16/09/2021 BHXH Việt Nam Quyết định về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
3205/TB-BHXH 31/08/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
Số/Ký hiệu: 1767/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 31/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 2808/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
Số/Ký hiệu: 1155/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 12/05/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Số/Ký hiệu: 828/TB-BHXH
Ngày ban hành: 03/03/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
Số/Ký hiệu: 12/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/01/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số/Ký hiệu: 89/TB-BHXH
Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
Số/Ký hiệu: 85/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 103/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 10/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 4015/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/11/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý I năm 2022
Số/Ký hiệu: 3068/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 116/NQ-CP
Ngày ban hành: 24/09/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
Số/Ký hiệu: 896/2021/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/09/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3205/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/08/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
Đang tải...