Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
12/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
89/TB-BHXH 13/01/2022 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
85/BHXH-QLT 13/01/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2022
103/BHXH-QLT 10/01/2022 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2022
4015/TB-BHXH 30/11/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý I năm 2022
3068/BHXH-CSXH 01/10/2021 BHXH Việt Nam Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 Thủ tướng chính phủ Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
116/NQ-CP 24/09/2021 Thủ tướng chính phủ Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
896/2021/QĐ-BHXH 16/09/2021 BHXH Việt Nam Quyết định về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
3205/TB-BHXH 31/08/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
3164/BHXH-QLT 12/07/2021 BHXH TP Hà Nội V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1988/BHXH-TST 08/07/2021 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
06/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2516/BHXH-QLT 05/07/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 12/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/01/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số/Ký hiệu: 89/TB-BHXH
Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
Số/Ký hiệu: 85/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 103/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 10/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 4015/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/11/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý I năm 2022
Số/Ký hiệu: 3068/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/10/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 116/NQ-CP
Ngày ban hành: 24/09/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN
Số/Ký hiệu: 896/2021/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/09/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3205/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/08/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý IV năm 2021
Số/Ký hiệu: 3164/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 1988/BHXH-TST
Ngày ban hành: 08/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Số/Ký hiệu: 23/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 2516/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 05/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
Đang tải...