Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1988/BHXH-TST 08/07/2021 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
06/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2516/BHXH-QLT 05/07/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
68/NQ-CP 01/07/2021 Thủ tướng chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1537 /BHXH-CSYT 02/06/2021 BHXH Việt Nam Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
1493/BHXH-CSYT 31/05/2021 BHXH Việt Nam V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
3195/DTBXH-VLATLD 31/05/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v báo cáo sử dụng lao động
1233/BHXH-GĐBHYT2 19/03/2021 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
441/TB-BHXH 26/02/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Số 811/BHXH-GĐBHYT2 18/02/2021 BHXH TP Hà Nội V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
108/BHXH-QLT 08/01/2021 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
25/TB-BHXH 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
03/BHXH-QLT 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
144/2021/NĐ-CP 31/12/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
Số/Ký hiệu: 1988/BHXH-TST
Ngày ban hành: 08/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Số/Ký hiệu: 23/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 2516/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 05/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 68/NQ-CP
Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 1537 /BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 1493/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
Số/Ký hiệu: 3195/DTBXH-VLATLD
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v báo cáo sử dụng lao động
Số/Ký hiệu: 1233/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 19/03/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
Số/Ký hiệu: 441/TB-BHXH
Ngày ban hành: 26/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Số/Ký hiệu: Số 811/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
Số/Ký hiệu: 108/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 25/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 03/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 144/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
Đang tải...