Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
2136/BHXH-PT 01/10/2015 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với CQ BHXH cho quy trình có sử dụng chữ ký số)
2118/BHXH-PT 30/09/2015 BHXH TP Hà Nội V/v triển khai giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với đơn vị SDLĐ cho quy trình áp dụng có chữ ký số)
959/QĐ-BHXH 09/09/2015 BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
919/QĐ-BHXH 26/08/2015 BHXH Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
1791/BHXH-PT 24/08/2015 BHXH TP Hà Nội V/v Giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử phát hành thẻ BHYT cho HS-SV năm học 2015 - 2016.
3020/BHXH-PC 14/08/2015 BHXH Việt Nam V/v cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử
1656/BHXH-PT 06/08/2015 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV và CSSKBĐ theo Thông tư số 41/2014/BYT-BTC
16/2015/TTLT-BYT-BTC 02/07/2015 Bộ Y Tế Sửa đổi khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT
84/2015/QH13 25/06/2015 Quốc Hội Luật An toàn, vệ sinh lao động
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Luật Lao động
93/2015/QH13 22/06/2015 Quốc Hội V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ
2981/UBND-VX 06/05/2015 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
528/QĐ-BHXH 14/04/2015 BHXH Việt Nam Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
428/BHXH-PT 13/03/2015 BHXH TP Hà Nội Vv Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 2136/BHXH-PT
Ngày ban hành: 01/10/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với CQ BHXH cho quy trình có sử dụng chữ ký số)
Số/Ký hiệu: 2118/BHXH-PT
Ngày ban hành: 30/09/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với đơn vị SDLĐ cho quy trình áp dụng có chữ ký số)
Số/Ký hiệu: 959/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 09/09/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 919/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 26/08/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1791/BHXH-PT
Ngày ban hành: 24/08/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử phát hành thẻ BHYT cho HS-SV năm học 2015 - 2016.
Số/Ký hiệu: 3020/BHXH-PC
Ngày ban hành: 14/08/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử
Số/Ký hiệu: 1656/BHXH-PT
Ngày ban hành: 06/08/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV và CSSKBĐ theo Thông tư số 41/2014/BYT-BTC
Số/Ký hiệu: 16/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành: 02/07/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Sửa đổi khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT
Số/Ký hiệu: 84/2015/QH13
Ngày ban hành: 25/06/2015
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 23/06/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Luật Lao động
Số/Ký hiệu: 93/2015/QH13
Ngày ban hành: 22/06/2015
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ
Số/Ký hiệu: 2981/UBND-VX
Ngày ban hành: 06/05/2015
Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 528/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 14/04/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 428/BHXH-PT
Ngày ban hành: 13/03/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 28/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/03/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Đang tải...