Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2523/BHXH-CST 08/11/2016 BHXH TP Hà Nội V/v rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động
1599/QĐ-BHXH 28/10/2016 BHXH Việt Nam Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT (Áp dụng từ 01/11/2016)
40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 12/12/2016)
2387/BHXH-QLT 25/10/2016 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
4027/BHXH-ST 14/10/2016 BHXH Việt Nam Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động do BHXH Việt Nam ban hành
3881/BHXH-ST 07/10/2016 BHXH Việt Nam V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
2183/BHXH-QLT 29/09/2016 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV và giao dịch điện tử từ năm 2016
35/2016/TT-BYT 28/09/2016 Bộ Y Tế Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
2016-2017 10/09/2016 BHXH Việt Nam Hồ sơ trích chuyển KP CSSKBĐ cho HSSV khóa học 2016 -2017
1961/BHXH-CĐBHXH 01/09/2016 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết chế độ theo NĐ số 47/2016/NĐ-CP
1810/BHXH-QLT 12/08/2016 BHXH tỉnh Hòa Bình V/v hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
1701/BHXH-CST 01/08/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT (Danh sách cơ sở KCB đã quá tải)
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 2523/BHXH-CST
Ngày ban hành: 08/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động
Số/Ký hiệu: 1599/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 28/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT (Áp dụng từ 01/11/2016)
Số/Ký hiệu: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 12/12/2016)
Số/Ký hiệu: 2387/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
Số/Ký hiệu: 4027/BHXH-ST
Ngày ban hành: 14/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động do BHXH Việt Nam ban hành
Số/Ký hiệu: 3881/BHXH-ST
Ngày ban hành: 07/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 2183/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/09/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV và giao dịch điện tử từ năm 2016
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 28/09/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
Số/Ký hiệu: 2016-2017
Ngày ban hành: 10/09/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hồ sơ trích chuyển KP CSSKBĐ cho HSSV khóa học 2016 -2017
Số/Ký hiệu: 1961/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành: 01/09/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết chế độ theo NĐ số 47/2016/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 1810/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Hòa Bình
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 1701/BHXH-CST
Ngày ban hành: 01/08/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT (Danh sách cơ sở KCB đã quá tải)
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/07/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
Đang tải...