Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
5276/BHXH-CSYT 28/12/2016 BHXH Việt Nam V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
3118/BHXH-CST 26/12/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh
166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
3059/BHXH-QLT 20/12/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017
1024/BHXH-QLT 30/11/2016 BHXH tỉnh Thái Bình V/v cấp thẻ BHYT năm 2017
4666/BHXH-CSXH 21/11/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (áp dụng 01/01/2017)
4446 21/11/2016 BHXH Việt Nam Quyết định ban hành ngày 22/11/2016 ( có hiệu lực từ 01/01/2017)
2616/HD-YT-BHXH 17/11/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2523/BHXH-CST 08/11/2016 BHXH TP Hà Nội V/v rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động
1599/QĐ-BHXH 28/10/2016 BHXH Việt Nam Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT (Áp dụng từ 01/11/2016)
40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 12/12/2016)
2387/BHXH-QLT 25/10/2016 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
4027/BHXH-ST 14/10/2016 BHXH Việt Nam Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động do BHXH Việt Nam ban hành
3881/BHXH-ST 07/10/2016 BHXH Việt Nam V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 5276/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 28/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
Số/Ký hiệu: 3118/BHXH-CST
Ngày ban hành: 26/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 166/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/12/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Số/Ký hiệu: 3059/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017
Số/Ký hiệu: 1024/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 30/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thái Bình
Trích yếu: V/v cấp thẻ BHYT năm 2017
Số/Ký hiệu: 4666/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 21/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (áp dụng 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 4446
Ngày ban hành: 21/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định ban hành ngày 22/11/2016 ( có hiệu lực từ 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 2616/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 17/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 2523/BHXH-CST
Ngày ban hành: 08/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động
Số/Ký hiệu: 1599/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 28/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT (Áp dụng từ 01/11/2016)
Số/Ký hiệu: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 12/12/2016)
Số/Ký hiệu: 2387/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
Số/Ký hiệu: 4027/BHXH-ST
Ngày ban hành: 14/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động do BHXH Việt Nam ban hành
Số/Ký hiệu: 3881/BHXH-ST
Ngày ban hành: 07/10/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
Đang tải...