Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
CV_943_BHXH_CSYT 21/03/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (Bổ sung CV 5388)
880/BHXH-ST 16/03/2016 BHXH Việt Nam V/v mượn hồ sơ tư pháp
464/BHXH-KHTC 14/03/2016 BHXH TP Hà Nội Vv Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
01/2016/TT_BLĐTBXH 18/02/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 01/04/2016)
212/BHXH-QLT 19/01/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2777/QĐ-BHXH 31/12/2015 BHXH TP Hà Nội Vv thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
5388/BHXH-CSYT 30/12/2015 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (Hệ số điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng tính lương hưu và trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất)
09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC 28/12/2015 Bộ Y Tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân
1599/QĐ-BHXH 25/12/2015 BHXH Việt Nam Vv Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
1351/QĐ-BHXH 16/11/2015 BHXH Việt Nam Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Bộ Y Tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bênh BHYT
Số/Ký hiệu: CV_943_BHXH_CSYT
Ngày ban hành: 21/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (Bổ sung CV 5388)
Số/Ký hiệu: 880/BHXH-ST
Ngày ban hành: 16/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v mượn hồ sơ tư pháp
Số/Ký hiệu: 464/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 14/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
Số/Ký hiệu: 01/2016/TT_BLĐTBXH
Ngày ban hành: 18/02/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: 11/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/02/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 01/04/2016)
Số/Ký hiệu: 212/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 19/01/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 2777/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 5388/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 30/12/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Số/Ký hiệu: 58/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (Hệ số điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng tính lương hưu và trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất)
Số/Ký hiệu: 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
Ngày ban hành: 28/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân
Số/Ký hiệu: 1599/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 25/12/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Vv Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1351/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 40/2015/TT-BYT
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bênh BHYT
Đang tải...