Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

Câu hỏi: Tôi đang tham gia BHXH tại doanh nghiệp, nay tôi đi khám chữa bệnh và tôi muốn xin giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) để đơn vị làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. Vậy giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào là hợp lệ?

Trả lời:

EFY Việt Nam cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi để tư vấn, chúng tôi hướng dẫn như sau:

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được quy định chi tiết tại Điều 20 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ban hành ngày 29/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2018

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

1. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Được cấp bởi cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động và người hành nghề được ký vào Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải theo sự phân công của người đứng đầu tại cơ sở KCB đó;

- Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH được cấp phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB đó và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH được cấp phải đúng với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyển môn của Bộ Y tế.

2. Quy định cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:

- Mỗi một lần khám sẽ chỉ được cấp một Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chỉ được cấp tối đa cho thời gian nghỉ 30 ngày.

- Trường hợp NLĐ cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết thời gian nghỉ được ghi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp thì người bệnh phải tiến hành tái khám để Cơ sở KCB xem xét quyết định.

- Trường hợp NLĐ cùng một thời gian được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại các cơ sở KCB khác nhau thì chỉ được theo Giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

- Trong cùng 1 ngày NLĐ khám nhiều chuyên khoa tại cùng một cơ sở KCB thì chỉ được cấp một Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do chuyên khoa cuối cùng hoặc chuyên khoa có thời gian nghỉ dài nhất.

3. Người có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:

- Người hành nghề KCB (y, bác sĩ) làm việc tại cơ sở KCB đã được cấp giấy phép hoạt động được ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

- Trường hợp người đứng đầu cơ sở KCB hoặc người được ủy quyền đồng thời là người KCB  thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

4. Dấu trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Dấu trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu dấu pháp nhân của cơ sở KCB được đăng ký với cơ quan BHXH, và mẫu dấu này có thể tròn, vuông, hình đa giác hoặc các hình dạng khác không yêu cầu bắt buộc.

Tuy nhiên, đơn vị và NLĐ cần lưu ý mẫu dấu của các Chuyên khoa trong cơ sở KCB không phải là mẫu dấu pháp nhân của cơ sở KCB và không đủ điều kiện xác nhận hợp lệ cho Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

5. Cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT, cơ sở KCB được cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong các trường hợp sau:

- Bị mất, bị hỏng;

- Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

- Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

- Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Để tránh trường hợp đơn vị làm hồ sơ chế độ bị cơ quan BHXH từ chối lý do mẫu giấy chứng nhận nghỉ hưởng chế độ BHXH không đúng quy định, đơn vị tham khảo Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lệ?

(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Như vậy, bạn cần đi khám bênh, chữa bệnh tại các cơ sở KCB được BYT cấp giấy phép hoạt động theo đúng lĩnh vực và bạn cần lưu giữ giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cẩn thận để làm hồ sơ hưởng BHXH.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn ghi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương của người lao động

Điều kiện, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày 2022

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...