Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đau 2018

Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đau

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  • Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế (Ngoại trừ do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiệm khác).
  • Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

2. Thời gian hưởng và mức hưởng

a. Bản thân ốm

  • Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng:

             + Tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;

             + Tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

             + Tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

  • Với ngành nghề nặng nhọc, độc hại: được thêm 10 ngày/năm so với điều kiện bình thường.

b. Ốm dài ngày

  • Thời gian hưởng:

             + Theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ Y Tế.

             + 180 ngày bao gồm nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần (75%).

             + Nếu quá 180 ngày thì chỉ tối đa bằng thời gian đóng BHXH

  • Mức hưởng:

             + 180 ngày đầu được tính theo tỷ lệ 75%/1 ngày nghỉ hưởng chế độ

  • Ốm dài ngày >180 ngày. Những ngày sau tính theo công thức:

             + 65% nếu đóng BHXH > 30 năm.

             + 55% nếu đóng BHXH 15năm < t < 30 năm.

             + 50% nếu đóng BHXH < 15 năm.

c. Con ốm

  • Thời gian hưởng:

             + 20 ngày làm việc/năm nếu con < 3 tuổi

             + 15 ngày làm việc/năm nếu con 3 tuổi < x < 7 tuổi

  • Mức hưởng:

Xem thêm: Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Thông tin chi tiết và trợ giúp:

- Miền Bắc:    1900 6142   ebhxh@efy.com.vn

- Miền Trung:  1900 6134  |  mtebhxh@efy.com.vn  

- Miền Nam:   1900 6139  |  mnebhxh@efy.com.vn  

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...