Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Thai sản

Tin tức

Chi trả tiền trợ cấp chế độ BHXH trong bao lâu?

Quyết định 828/QĐ-BHXH có quy định rõ thời gian và trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất cho NLĐ như thế nào? Quy trình cũng như điều kiện chi trả ra sao?

Đang tải...