Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn ĐV thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn ĐV thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Từ ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai quy trình thanh toán trực tuyến tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho các đơn vị tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/

Căn cứ Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai hai nội dung mới:

- Thực hiện dịch vụ liên thông “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến “Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Xem thêm:

Chính thức Liên thông Báo cáo tình hình thay đổi lao động với dữ liệu BHXH, thanh toán trực tuyến tiền đóng BHXH tại Cổng  Dich vụ công Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký thủ tục liên thông Báo cáo tình hình sử dụng lao động với dữ liệu BHXH

Trước đây, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thanh toán các khoản tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo một trong 2 phương pháp:

  • Nộp tiền mặt trực tiếp tại cơ quan BHXH
  • Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Tuy nhiên, các phương pháp này đều tồn tại một số nhược điểm như phải thực hiện thủ công; thời gian cơ quan BHXH đối chiếu tra soát lâu; lưu trữ chứng từ khó khăn; dễ sai sót trong thông tin đơn vị, thông tin tài khoản nhận của cơ quan BHXH khi chuyển khoản.

Để khắc phục những khuyết điểm thực tế này, đồng thời nằm trong lộ trình công nghệ số thủ tục hành chính nhà nước, BHXH Việt Nam thực hiện triển khai việc thanh toán trực tuyến các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tất cả các nhóm đối tượng đơn vị BHXH bắt buộc, đơn vị BHYT, người tham gia BHYT hộ gia đình, người tham gia BHXH tự nguyện.

Tại bài viết này, EFY Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thanh toán các khoản tiền BHXH bắt buộc, BHYYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ và chọn chức năng Đăng nhập.

Hướng dẫn thanh toán tiền BHXH trực tuyến

Người dùng chọn loại Tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 2: Sau đó, đơn vị sử dụng thiết bị ký số USB Token để đăng nhập tài khoản của mình. Trường hợp đơn vị chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký mới.

Đơn vị lưu ý hệ thống yêu cầu tải và cài đặt Công cụ ký điện tử để xác thực thông tin chữ ký số.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 3: Tại giao diện Trang chủ, người dùng chọn menu Thanh toán trực tuyến và mục Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH trực tuyến

Bước 4: Kê khai thông tin đơn vị

Người dùng nhấn nút Đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung thêm thông tin đơn vị. Đơn vị chỉ cần thêm thông tin khi thực hiện thanh toán lần đầu, dữ liệu sẽ được lưu để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Tại màn hình Tiện ích, nhấn vào nút Thêm thông tin đơn vị.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đơn vị nhập Mã đơn vị, Mã cơ quan BHXH để thực hiện tra cứu và cập nhật thông tin đơn vị trực tiếp từ cơ quan BHXH. Trường hợp thông tin hiển thị sai lệch, đơn vị liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH chủ quản để được hỗ trợ điều chỉnh lại.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đơn vị chọn nút Cập nhật thông tin để lưu thông tin đơn vị vào hệ thống sử dụng cho lần sau; Chọn nút Đóng BHXH để thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bước 5: Đối  chiếu các khoản phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Tại Bước 4, đơn vị chọn nút Đóng BHXH để bắt đầu thực hiện thanh toán trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin số tiền phải thanh toán được trích xuất từ dữ liệu cơ quan BHXH chủ quản đơn vị.

Đơn vị nhập số tiền thực tế thực hiện đóng và chọn thông tin tài khoản thụ hưởng của cơ quan BHXH.

Sau đó nhấn chọn Thanh toán.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 6: Thực hiện thanh toán trực tuyến qua Internet Banking

Hệ thống tự động chuyển sang giao diện Payment Platform. Tại đây, chọn ngân hàng trung gian thực hiện thanh toán. Đơn vị kiểm tra lại chính xác thông tin đơn hàng sẽ thực hiện và chọn Thanh toán.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hệ thống chuyển sang giao diện Payment Gateway của ngân hàng trung gian. Tại đây, người dùng đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị sử dụng lao động.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lưu ý: Đơn vị có thể yêu cầu ngân hàng hỗ trợ trong việc phân quyền thanh toán trực tiếp đối với tài khoản ngân hàng của đơn vị để thực hiện thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đăng nhập thành công, màn hình hiển thị thông tin xác nhận thanh toán:

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tích vào “Tôi  đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Quy  định thanh toán điện của của…”, bấm Xác nhận, hệ thống sẽ gửi mã xác thực (OTP), nhập mã xác thực vào màn hình tiếp theo.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất quy trình thanh toán trực tuyến. Hệ thống tự động chuyển về giao diện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông báo kết quả giao dịch.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 7: Tra cứu Biên lai và Lịch sử giao dịch

Sau khi thực hiện thanh toán xong, người dùng có thể Tải biên lai của lần thanh toán vừa thực hiện hoặc tra cứu lại Lịch sử giao dịch những lần thanh toán trước.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngoài ra, đơn vị cũng có thể tra cứu Lịch sử giao dịchTải biên lai các lần thanh toán tại chức năng Tiện ích trong Thông tin đơn vị.

Hướng dẫn đơn vị thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Như vậy, EFY Việt Nam đã hướng dẫn đơn vị doanh nghiệp, tổ chức thực hiện xong một quy trình thanh toán các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Chúc các kế toán, cán bộ nhân sự doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thành công và quản lý dễ dàng.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Mr. Vinh 0982 124 619

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

HoaLK

Tin tức liên quan
Đang tải...