Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn, NLĐ nữ có được hưởng trợ cấp thai sản, trợ cấp thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn, NLĐ nữ có được hưởng trợ cấp thai sản, trợ cấp thất nghiệp không?

Hiện nay, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng lao động nữ nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn khá phổ biến tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị. Vậy, lao động nữ đang nghỉ thai sản nghỉ xong nghỉ việc luôn có được không? NLĐ nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không? Bài viết dưới đây, BHXH điện tử Việt Nam sẽ giải thích rõ vấn dề này.

1. Lao động nữ đang nghỉ thai sản có được nghỉ việc luôn không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được không?

Căn cứ theo nội dung Điều 35, Bộ luật lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) của NLĐ. Theo đó, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người SDLĐ trong thời gian:

- Ít nhất là 45 ngày nếu NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn;

- Ít nhất là 30 ngày nếu NLĐ làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 - 36 tháng;

- Ít nhất là 3 ngày làm việc nếu NLĐ làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, NLĐ đang nghỉ chế độ thai sản có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo cho bên công ty trước một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian báo trước này sẽ tuỳ thuộc vào loại HĐLĐ người lao động ký với công ty tương ứng với quy định dược nêu ở trên. Sau khoảng thời gian mà NLĐ báo trước công ty sẽ ra quyết định thôi việc và trả lại các giấy tờ liên quan cho NLĐ. Việc báo trước trước khi nghỉ việc này sẽ giúp cho NLĐ không phải bồi thường do chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và giúp cho doanh nghiệp có thể tìm nhân sự mới thay thế.

2. NLĐ nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

* Điều kiện NLĐ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Để được hưởng BHTN thì NLĐ sẽ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 49, Luật Việc Làm. Cụ thể:

NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) khi có đủ 4 điều kiện sau đây:

- NLĐ chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc (trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc NLĐ đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng)

- NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ/ hợp đồng làm việc

+ NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp ký HĐLĐ theo mùa vụ hoặc ký HĐLĐ theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- NLĐ đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

- NLĐ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN (Trừ các trường hợp NLĐ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; NLĐ đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; NLĐ ra nước ngoài định cư, NLĐ đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; NLĐ đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; NLĐ đang bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; NLĐ đã chết).

Điều kiện hưởng BHTN trên đây được áp dụng cho tất cả các trường hợp NLĐ.

* Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đối tượng được hưởng BHTN phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng TCTN tại điều 49 Luật Việc làm và phải thuộc đối tượng đang đóng BHTN theo quy định của Pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết về người đang đóng BHTN:

- NLĐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH

Theo quy định trên thì NLĐ nghỉ việc ngay sau khi nghỉ thai sản thì tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm việc được xác định là tháng ngay trước thời điểm NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, lao động nữ nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có thể được hưởng BHTN nếu đáp ứng điều kiện:

- Tại tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản NLĐ có đóng BHTN

- Đáp ứng 4 điều kiện được nêu tại Điều 49, Luật Việc Làm

3. Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

- NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

- Đối với lao động nữ sinh con, mang thai hộ/nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Đối với lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Với NLĐ đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH 2014

Như vậy, đối với NLĐ nữ mang thai mà chấm dứt HĐLĐ hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu thời gian tham gia BHXH của NLĐ từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh đối với trường hợp bình thường hoặc lao động nữ tham gia BHXH từ đủ 3 tháng trở nên trong vòng 12 tháng trước khi sinh đối với trường hợp phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ.

4. Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc

CĂn cứ theo nội dung Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thành phần hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

- Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

- Giấy xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

Đồng thời theo quy định tại điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

- Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

- NLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người SDLĐ nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ/ hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Như vậy, khi NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ trước thời điểm sinh con thì sẽ nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ (Điểm b Khoản 3 Điều 102 Luật BHXH 2014)

Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về việc nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn. NLĐ cần lưu ý để tránh vi phạm luật lao động, đảm bảo quyền lợi tốt nhát của bản thân mình.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Giải đáp: Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nữ có thai 7 tháng có được đi muộn hay nghỉ sớm 1 giờ/ ngày làm việc không?

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...