Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng là chế độ thai sản. Vậy, khi người lao động mang thai thì phải tham gia BHXH bao nhiêu lâu trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện nay? Bài viết dưới đây Bảo hiểm xã hội điện tử sẽ làm rõ nội dung này.

1. Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng BHXH mấy tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng được 1 trong những điều kiện dưới đây:

- Đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp lao động nữ đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện trên mà chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng đầy đủ chế độ thai sản theo quy định.

Trong đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định ở trên.

Ví dụ: Chị B sinh con ngày 24/01/2022 và tháng 01/2022 chị B vẫn đóng BHXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ 02/2021 - 01/2022, nếu trong thời gian này chị B đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì chị A được hưởng đầy đủ chế độ thai sản theo quy định.

2. Sau sinh bao lâu thì người lao động được nhận được trợ cấp thai sản?

Theo quy định về thủ tục hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sau khi sinh sẽ cần nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản để được nhận trợ cấp thai sản. Trong trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết chi trả thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết. Thời gian nhận tiền thai sản được tính căn cứ dựa vào thời gian nhận hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Sau sinh bao lâu thì người lao động được nhận trợ cấp thai sản?

Quy định về thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1, Điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản (quy định tại Điều 101, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH để được xét hưởng chế độ thai sản.

Sau khi sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản:

Theo nội dung tại Khoản 2, 3, Điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người SDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan BHXH (Khoản 2, Điều 102).

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người SDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ;

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả chế độ cho NLĐ.

Tuy nhiên, theo nội dung Khoản 4, Điều 5, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/1/2019 quy định về thời hạn giải quyết và chi trả chế độ thai sản:

- Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định cơ quan BHXH giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

- Trường hợp NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cơ quan BHXH giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

Như vậy, theo quy định mới nhất trong thời gian tối đa là 6 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ cho người SDLĐ và tối đa 3 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH người lao động sẽ nhận được tiền thai sản. Trong trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết chi trả thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết.

3. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo Điều 101, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con trong từng trường hợp cụ thể:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

- Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp sau sinh mà con chết hoặc bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

- Giấy xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định.

NLĐ nộp hồ sơ theo quy định tương ứng với trường hợp của mình cho đơn vị SDLĐ hoặc cơ quan BHXH (nếu đã nghỉ việc) để được xem xét và hưởng TCTN.

4. Mức hưởng chế độ khi sản khi sinh con

Theo quy định tại Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc.

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Mức hưởng chế độ khi sản khi sinh con

Công thức tính như sau:

Mức hưởng = (Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc/ 24 ngày) x 100% x số ngày nghỉ

Thời gian nghỉ của phụ nữ sinh con được quy định là 6 tháng, sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

+ Trường hợp con chết sau sinh, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con;

+ Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết (thời gian nghỉ này không được vượt quá thời gian nghỉ tối đa theo quy định).

5. Hình thức nhận tiền thai sản

NLĐ có thể nhận tiền thai sản bằng nhiều hình thức khác nhau: nhận thông qua đơn vị SDLĐ hoặc nhận trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc nhận qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

NLĐ sẽ đăng ký hình thức nhận tiền thai sản khi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Để thuận tiện và có thể nhận được tiền trợ cấp thai sản nhanh nhất thì NLĐ nên lựa chọn hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Trên đây là hướng dẫn về việc đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản. Người lao động nắm vững quy định này để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình khi làm chế độ thai sản.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Giải đáp: Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Lao động nữ có thai 7 tháng có được đi muộn hay nghỉ sớm 1 giờ/ ngày làm việc không?

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...