Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn mới nhất 2022

Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn mới nhất 2023

Mức đóng kinh phí Công đoàn và đoàn phí Công đoàn năm 2023 thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều NLĐ và NSDLĐ trong thời gian gần đây. Các đơn vị, doanh nghiệp cần lưu ý mức đóng Đoàn phí công đoàn mới nhất để đóng đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

1/ Đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023

Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp và theo pháp luật hiện hành, kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là người sử dụng lao động được quy định tại điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, cụ thể:

Bất kể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào đều phải đóng kinh phí công đoàn cho dù đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đó.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định của nhà nước bao gồm:

- Cơ quan nhà nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp…

- Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn có sử dụng lao động là người Việt Nam.

- Tổ chức có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn là bao nhiêu?

Mức đóng kinh phí công đoàn được tính bằng 2% trên tổng thu nhập của người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Phương thức đóng kinh phí công đoàn: có thể đóng trực tiếp hoặc chuyển khoản. Liên hệ trực tiếp với Liên đoàn Lao động quận, huyện để được hướng dẫn cụ thể và mỗi tháng sẽ đóng 1 lần cùng thời gian với đóng BHXH. 

2/  Đối tượng và mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2023

Mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2023

Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn ( theo Luật Công đoàn 2012) 

Căn cứ tại Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, đối tượng và mức đóng đoàn phí công đoàn được quy định cụ thể như sau:

Nhóm 1:  Đoàn viên ở công đoàn cơ sở gồm: 

+ Cơ quan nhà nước

+ Tổ chức chính trị, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị - xã hội…

+ Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

+ Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương mà nhà nước quy định.

Mức đóng đoàn phí hàng tháng cho đối tượng ở nhóm 1 bằng 1% tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tiền lương cấp bậc, lương theo hợp đồng và các khoản phụ cấp, mức thâm niên nghề

Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi thì  căn cứ để đóng đoàn phí cũng thay đổi theo quy định của pháp luật.

Nhóm hai, Đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối)

Mức đóng đoàn phí của đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước hàng tháng quy định bằng 1% tiền lương thực lĩnh ( số tiền sau khi đã trừ các loại bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân). Mức đóng tối đa hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Nhóm ba, Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở khác được quy định cụ thể:

-  Doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối);

- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không hưởng lương theo bảng lương, bậc lương mà nhà nước quy định.

- Tổ chức liên hiệp hợp tác xã;

- Tổ chức quốc tế, nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Văn phòng điều hành phía nước ngoài hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

- Đoàn viên công đoàn công tác tại nước ngoài.

Mức đóng đoàn phí của nhóm 3 hàng tháng quy định bằng 1% tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở mà nhà nước quy định.

3/ Một số lưu ý khi đóng đoàn phí công đoàn

- Công đoàn cơ sở thuộc nhóm 2 và nhóm 3 được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng nếu được ban chấp hành công đoàn đồng ý bằng văn bản, nghị định.

+ 1% tiền lương thực lĩnh

+ Quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Phần thu tăng thêm so với quy định của đoàn phí công đoàn được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định và phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên.

- Đoàn viên ở công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

Đoàn viên công đoàn mà không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội thì mức đóng đoàn phí được ấn định bằng 1% mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

- Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, đoàn viên không có việc làm, không có thu nhập từ 1 tháng trở lên thì trong thời đó sẽ không phải đóng đoàn phí.

- Mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng hiện này là 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và tối đa bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142  Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Xem thêm: Doanh nghiệp không thành lập công đoàn có bị phạt không?

Tìm hiểu: Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2023

Doanh nghiệp có bắt buộc đóng chi phí công đoàn không? Cập nhật mức nộp kinh phí công đoàn 2023

HopLTT

Tin tức liên quan
Đang tải...