Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn Doanh nghiệp xin giảm mức đóng vào quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Hướng dẫn Doanh nghiệp xin giảm mức đóng vào quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Luật An toàn vệ sinh - lao động; Luật BHXH và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chính Phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 hướng dẫn về mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN.

EFY Việt Nam nêu một số nội dung được quy định trong Nghị định 58/2020/NĐ-CP hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao động  xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp như sau:

Doanh nghiêp xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Doanh nghiệp xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

1. Tỷ lệ giảm đóng vào quỹ TNLĐ-BNN

- Doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức đóng hiện đang quy định (0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH)

- Tỷ lệ đóng vào quỹ TNLĐ-BNN giảm còn: 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

2. Các trường hợp được áp dụng mức đóng 0,3% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải thỏa mẫn các điều kiện sau:

Doanh nghiệp xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp

Doanh nghiệp xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

- Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất

3Thủ tục xin giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chuẩn bị các hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 7 Nghị định này. Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đề xuất về Bộ Lao động Thương binh – Xã hội qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp

- Nộp trực tuyến

- Nộp qua đường bưu điện

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đế tổ chức thực hiện người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai và thực hiện trả kết quả

4. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời hạn thực hiện là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng trên, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì lập 01 bộ hồ sơ như trên.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH: 

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bị tai nạn giao thông có được hưởng Bảo hiểm xã hội không?


Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Mức hưởng và hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

ThoaNT

Tin tức liên quan
Đang tải...