Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ thai sản cho người lao động mới nhất 2023

Chế độ thai sản cho người lao động nam mới nhất 2023

Chế độ thai sản cho người lao động năm 2023 có những thay đổi gì?. Cùng EFY-eBHXH tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

1. Những thay đổi về chế độ thai sản cho lao động nam

chế độ thai sản cho lao động nam

Những thay đổi về chế độ thai sản cho lao động nam

Theo nội dung được quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014: Lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đang đóng BHXH mà có vợ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng sẽ có một số thay đổi từ ngày 01/9/2021 như sau:

* Về việc hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con:

Điều 38 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ mức trợ cấp 01 lần khi sinh con. Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đ/ tháng. Vì thế mà trợ cấp 1 lần/ con sẽ được tính như sau:

Trợ cấp 01 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở = 3.6 triệu đồng

Điều kiện để hưởng loại trợ cấp này đối với lao động nam sẽ có sự điều chỉnh như sau:

Trước đây:

Theo quy định cũ tại theo điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, chỉ có 01 trường hợp duy nhất được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con đó là khi chỉ có lao động nam tham gia BHXH bắt buộc mà đã đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Từ 01/9/2021:

Lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong 2 trường hợp sau đây:

- Chỉ có lao động nam tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

- Cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

=> Như vậy, quy định mới đã bổ sung thêm trường hợp lao động nam được nhận trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con.

* Về cách tính thời gian 12 tháng trước khi sinh con với lao động nam:

Trước đây: Không có hướng dẫn.

Từ ngày 01/9/2021:

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác định như sau:

- Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và:

+ Tháng đó có đóng BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Tháng đó không BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

* Về cách tính thời gian nghỉ thai sản cho nam đối với trường hợp nghỉ nhiều lần

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 ghi nhận thời gian hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

- 05 ngày làm việc với những trường hợp thông thường;

- 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Trước đây: Không có hướng dẫn về trường hợp nghỉ nhiều lần.

Từ 01/9/2021: Nếu nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định. 

2. Điều chỉnh cách tính tiền thai sản trong trường hợp mang thai đôi

Chế độ thai sản cho người lao động

Điều chỉnh cách tính tiền thai sản trong trường hợp mang thai đôi

Khi sinh con và có đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định, lao động nữ sẽ được hưởng tiền chế độ thai sản bao gồm: trợ cấp 01 lần khi sinh và tiền trợ cấp thai sản.

Để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ mang thai đôi trở lên khi sinh con mà có thai bị chết hoặc chết lưu, cách tính tiền thai sản đối trường hợp này đã có sự thay đổi. Cụ thể:

Trước đây: Chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ vẫn được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Ví dụ: Chị A sinh đôi nhưng có 1 bé bị chết lưu. Theo đó chị A chỉ được giải quyết chế độ đối với 1 bé còn sống với số tiền thai sản như sau:

Trợ cấp 1 lần khi sinh = 1 con x 2 x Mức lương cơ sở = 3,6 triệu đồng

Với mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 tăng lên là 1,8 triệu đồng

Trợ cấp thai sản (trong 06 tháng):

Mức hưởng/tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Từ 01/9/2021: Thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Ví dụ: Chị B sinh đôi nhưng có 1 bé bị chết lưu. Theo đó, chị B sẽ được giải quyết chế độ đối với cả 2 bé với số tiền thai sản như sau:

Trợ cấp 1 lần khi sinh = 2 con x 2 x Mức lương cơ sở = 7,2 triệu đồng

Với mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1,8 triệu đồng

Trợ cấp thai sản (trong 06 tháng):

Mức hưởng/tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

3. Quy định mới về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản cho người lao động

Quy định mới về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

Trước đây: Không có quy định.

Từ 01/9/2021: Thời gian khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; thời gian lao động nam nghỉ khi vợ sinh con; khi thực hiện các biện pháp tránh thai mà trùng thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: Không được tính hưởng chế độ thai sản.

Với quy định mới này, đồng nghĩa với đó, khi quy định mới được áp dụng, người lao động sẽ mất đi một phần quyền lợi.

4. Hướng dẫn mới liên quan đến chế độ dưỡng sức sau thai sản

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Để làm rõ hơn về chế độ này, Thông tư 06/2021 đã có một số bổ sung như sau:

* Về cách xác định thời gian 30 ngày đầu làm việc:

Trước đây: Không có hướng dẫn.

Từ 01/9/2021: Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi

* Trường hợp trong năm có nhiều lần nghỉ dưỡng sức sau thai sản:

Trước đó: Không quy định.

Từ 01/9/2021:

Lao động nữ trong một năm mà vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh con thì thời gian hưởng chế độ dưỡng sức tối đa/năm của mỗi trường hợp như sau:

- Tối đa 10 ngày: Lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày: Lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày: Các trường hợp khác

Lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp từ chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

+ Mức lương cơ sở tại thời điểm trước ngày 1/7/2023 là 1.490.000 đồng/tháng nên mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ sẽ là 447.000 đồng/ngày.

+ Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng nên mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ sẽ là 540.000 đồng/ngày.

Trên đây là toàn bộ những thay đổi về chế độ thai sản kể từ ngày 01/9/2021. Nếu còn vấn đề vướng mắc về chế độ thai sản, bạn vui lòng liên hệ tổng đài: 19006142 phím 1 hoặc 19006139 để được hỗ trợ và tư vấn sớm nhất.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Quy định hiện hành về việc làm hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Mẹ chết sau sinh hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con dưới 6 tháng tuổi

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...