Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Quy định hiện hành về việc làm hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

Quy định hiện hành về việc làm hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

Làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam giới là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì? Nộp hồ sơ tại đâu? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam giới dưới đây nhé. 

Hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

Hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

1. Hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới

Theo quy định hiện hành, hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới sẽ được chia thành các 2 trường hợp như sau: 

Nghỉ việc chăm vợ sinh

- Đối tượng hưởng: lao động nam nghỉ việc chăm vợ sinh; người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc chăm vợ sinh.

- Điều kiện hưởng: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

- Thời gian hưởng:

+ 05 ngày làm việc khi vợ sinh thường 1 con;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, tối đa không quá 14 ngày làm việc.

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

+ Thời gian hưởng chế độ thai sản không tính ngày lễ, tết và các ngày nghỉ hàng tuần.

Lưu ý: NLĐ nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, nếu có nghỉ những ngày trước khi vợ sinh con thì tính là nghỉ không lương, nghỉ phép của NLĐ.

Trường hợp NLĐ nam nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định. 

- Hồ sơ cần chuẩn bị:

Với trường hợp làm hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới này, lao động nam/ chồng của lao độ nữ mang thai hộ nghỉ việc chăm vợ sinh sẽ phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

+ Bản sao Giấy khai sinh có họ tên cha; hoặc Bản sao Giấy chứng sinh; hoặc Bản sao Trích lục khai sinh.

Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh (nếu có);

+ Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (nếu có);

+ Mẫu 01B-HSB

Tùy từng trường hợp hồ sơ sẽ khác nhau

Tùy từng trường hợp hồ sơ sẽ khác nhau

Hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia BHXH

- Đối tượng hưởng: Lao động nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện) căn cứ theo điểm c Khoản 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện hưởng:

+ Lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh;

+ Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

+ Cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Cách tính thời gian 12 tháng trước khi sinh con với lao động nam:

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác định như sau:

+ Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và:

> Tháng đó có đóng BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

> Tháng đó không BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Hồ sơ hưởng: giống như trường hợp lao động nam nghỉ việc chăm vợ sinh; người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc chăm vợ sinh kể trên.

Lưu ý: Nếu lao động nam đồng thời hưởng chế độ nghỉ việc do vợ sinh con và hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con thì sẽ chuẩn bị hồ sơ như trên và chỉ nộp 1 lần.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Các bước thực hiện nộp hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới sẽ thế nào?

2. Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản ở đâu?

Địa điểm nộp hồ sơ sẽ phụ thuộc vào tình trạng đóng bảo hiểm của lao động nam/ chồng của lao động nữ mang thai hộ hoặc nhờ mang thai hộ:

- Nếu NLĐ đang tham gia BHXH tại đơn vị thì nộp đầy đủ giấy tờ cho người phụ trách BHXH tại đơn vị.

Lưu ý: Thời hạn để NLĐ chuẩn bị giấy tờ là 45 ngày kể từ ngày NLĐ quay trở lại làm việc tại đơn vị.

- Nếu người được hưởng là người đang trong thời gian bảo lưu đóng BHXH do thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm vợ sinh con/ mang thai hộ thì nộp tại cơ quan BHXH nơi cư trú. 

Đon vị sử dụng lao động sau khi tiếp nhận giấy tờ hợp lệ của NLĐ thì trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ), đơn vị phải lập hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản cho lao động nam và nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Doanh nghiệp cần cần báo giảm lao động theo mẫu 01B-HSB

Doanh nghiệp cần cần báo giảm lao động theo mẫu 01B-HSB

3. Quy trình nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản với nam giới

Các bước nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản với nam giới hiện nay như sau:

Bước 1: nộp hồ sơ

- Đối với đơn vị sử dụng lao động:

+ Tiến hành lập và gửi mẫu 01B-HSB trên phần mềm kê khai của các tổ chức IVAN theo mã thủ tục 630. Hướng dẫn lập bạn có thể xem TẠI ĐÂY.

+ Sau khi kê khai hồ sơ điện tử thì đơn vị tiến hành gửi các giấy tờ, hồ sơ kèm theo qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) cho cơ quan BHXH. Hồ sơ, giấy tờ sẽ tương ứng với từng trường hợp đã được giới thiệu ở trên.

- Đối với người được hưởng là người đang trong thời gian bảo lưu đóng BHXH do thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm vợ sinh con/ mang thai hộ thì nộp tại cơ quan BHXH nơi cư trú: Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú.

Bước 2: nhận kết quả

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Lưu ý: Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi giải quyết hồ sơ thì đơn vị SDLĐ/NLĐ sẽ nhận trợ cấp theo phương thức đã đăng ký.

** Đơn vị SDLĐ có thể lựa chọn 1 trong các hình thức nhận trợ cấp sau:

- Tài khoản của đơn vị;

- Nhận qua tài khoản cá nhân NLĐ;

- Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH;

- Nhận qua đại diện thực hiện chi trả ( như qua bưu điện,...)

** NLĐ có thể nhận trợ cấp qua các hình thức sau:

- Tài khoản của cá nhân.

- Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH

- Nhận qua đại diện chi trả.

Về cơ bản, các quy trình, thủ tục làm hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới cũng sẽ tương tự như nữ giới. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các hồ sơ, thủ tục cho từng trường hợp để tránh nhầm lẫn, thiếu sót. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới và biết cách thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ thai sản.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Chế độ thai sản cho lao động nữ nhờ mang thai hộ

Lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con

Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

MinhNH

Tin tức liên quan
Đang tải...