Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Nghiệp vụ tổng hợp

Tin tức

Hướng dẫn xây dựng Thang bảng lương 2018

Ngày 01/01/2018, thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới và các quy định đóng BHXH căn cứ trên mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung đối với đơn vị sử dụng lao động. EFY Việt Nam gửi đến đơn vị hướng dẫn chi tiết xây dựng hệ thống thang bảng lương cho năm 2018.

Đang tải...