Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Tin tức

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Người lao động sau khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau đủ theo quy định mà sức khỏe vẫn còn yếu để bắt đầu đi làm trở lại thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

Đang tải...