Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Ốm đau

Tin tức

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương của người lao động

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương là một trong những chế độ đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi ốm đau, tình trạng sức khỏe không tốt. Vậy, trong những trường hợp nào người lao động được nghỉ ốm nhưng vẫn hưởng chế độ nguyên lương? Điều kiện và mức hưởng chế độ này được quy định như thế nào?

Chế độ nghỉ chăm con ốm hưởng Bảo hiểm xã hội

Người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) không chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi bản thân ốm mà còn được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm đau. Vậy chế độ, thủ tục nghỉ chăm con ốm hưởng Bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nội dung này sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết sau đây.

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Người lao động sau khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau đủ theo quy định mà sức khỏe vẫn còn yếu để bắt đầu đi làm trở lại thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

Đang tải...