Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Điều kiện, mức hưởng và thủ tục hồ sơ Trợ cấp mai táng phí

Điều kiện, mức hưởng và thủ tục hồ sơ Trợ cấp mai táng phí

Trợ cấp mai táng là một phần quan trọng trong chế độ tử tuất, áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy quy định cụ thể về chế độ mai táng với đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, mức hưởng hồ sơ, thủ tục nhận tiền trợ cấp mai táng phí như thế nào?

Trợ cấp mai táng phí

Trợ cấp mai táng phí

1. Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng phí:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân của các đối tương sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí

- Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg , Quyết định số 613/QĐ-TTg ; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Như vậy, theo quy định pháp luật, người lao động đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên chưa rút BHXH  một lần, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp mất sức lao động mà mất thì được hưởng trợ cấp mai táng phí.

2. Mức trợ cấp mai táng phí

Trợ cấp mai táng phí

Mức hưởng trợ cấp mai táng phí

Mức hưởng = 10 x Lương cơ sở tại thời điểm chết

Hiện nay mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng. Nếu người lao động chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,49 triệu đồng = 14,9 triệu đồng.

Trường hợp những người này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng mức trợ cấp trên tại tháng Tòa án tuyên bố là đã chết.

3. Hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2013 quy định hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí gồm:

- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng

- Giấy chứng tử

- Hồ sơ của người có công với cách mạng

- Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí.

4. Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí

- Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập hồ sơ gửi UBND cấp xã;

- Bước 2: UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định;

- Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

Trên đây là chi tiết đối tượng, điều kiện, mức hưởng và thủ tục hồ sơ chế độ trợ cấp mai tàng phí. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với nhiều lao động.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Quy định về đối tượng, điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Trợ cấp tuất một lần - Điều kiện, đối tượng và mức hưởng

Đối tượng, điều kiện và mức hưởng chế độ tử tuất

ThoaNT

Tin tức liên quan
Đang tải...