Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

Người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

Nhiều người lao động vì lý do nào đó mà phải nghỉ việc nên không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa. Vì thế, nhiều người lao động  bao lâu thì mất. Liệu việc dừng đóng BHXH trong một thời gian thì những năm tháng đã tham gia BHXH trước đó có được tính để người lao động tiếp tục đóng hay không? Luật bảo lưu thời gian đóng BHXH của Nhà nước ra sao? Không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì bị mất?

1. Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định pháp luật hiện hành, với trường hợp người lao động nghỉ việc, ngưng đóng BHXH mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc không nhận BHXH 1 lần thì sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Nhà nước đưa ra quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt thời gian đóng BHXH sẽ tự động được bảo lưu khi dừng đóng mà không cần phải làm bất kỳ thủ tục nào.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.”

Bên cạnh đó, theo Điều 57 Luật BHXH 2006 quy định về cách trường hợp cụ thể được bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH”

Cũng theo Điều 33, Nghị định 68/2007/NĐ-CP cũng chỉ ra những vấn đề liên quan đến việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH:

“Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau:

1. Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, nếu có nguyện vọng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

2.  Trong thời gian bảo lưu:

a) Nếu tiếp tục đóng BHXH thì được cộng tiếp thời gian đóng BHXH, bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện và được giải quyết các chế độ BHXH theo quy định đối với từng đối tượng tại thời điểm giải quyết chính sách BHXH;

b) Nếu có nguyện vọng được nhận trợ cấp BHXH một lần thì BHXH tỉnh, thành phố nơi cư trú hợp pháp giải quyết;

c) Nếu đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và trong thời gian bảo lưu không tiếp tục đóng BHXH nữa, khi đủ tuổi đời quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 29 Nghị định này thì được hưởng lương hưu hàng tháng, do BHXH tỉnh, thành phố nơi cư trú hợp pháp giải quyết;

d) Nếu đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong thời gian bảo lưu bị ốm đau hoặc tai nạn rủi ro mà bị suy giảm khả năng lao động thì đối tượng được làm đơn gửi tới BHXH tỉnh, thành phố nơi cư trú hợp pháp đề nghị giới thiệu đi giám định y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 30 Nghị định này thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp;

đ) Nếu chết thì được hưởng chế độ tử tuất quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định này.”

Trong Điều 75 Luật BHXH 2006 cũng chỉ ra khi người lao động dừng đóng BHXH mà đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì vẫn được bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận BHXH một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.”

2. Người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

Không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất?

Theo quy định trên thì không có việc không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì mất, các trường hợp dừng đóng BHXH nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Khi nào người lao động tiếp tục tham gia BHXH thì số năm đã đóng trước đó sẽ được cộng dồn vào tổng thời gian đóng BHXH của người đó. Vì thế, người lao động có thể hoàn toàn yên tâm đóng BHXH đầy đủ để được hưởng những chế độ và quyền lợi theo quy định mà không lo số tháng đã đóng trước đó sẽ bị mất khi không tham gia BHXH liên tục.

Trên đây là giải đáp chi tiết về vấn đề không đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì bị mất. Có thể thấy, người lao động không cần phải lo lắng về vấn đề này vì thời gian tham gia BHXH sẽ được bảo lưu khi người lao động tạm thười dừng đóng và sẽ được cộng dồn khi họ tiếp tục tham gia BHXH.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội - Những nội dung, quy định cần nắm vững

Có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bao nhiêu tháng?

Người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc được không?

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...