Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không? Quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không? Quy định xây dựng thang bảng lương năm 2022

Thang bảng lương do doanh nghiệp xây dựng để làm căn cứ trả lương cho người lao động (NLĐ). Việc xây dựng thang bảng lương cần phải tuân theo các quy định của pháp luật. Điều này thể hiện sự minh bạch trong việc trả lương cho NLĐ theo đúng năng lực và cũng giúp cho nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc tính và trả lương cho NLĐ. Vậy quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022 được quy định như thế nào? Doanh nghiệp không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không?

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không? - Quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022

Quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022

1. Quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về việc xây dựng thang, bảng lương như sau:

- Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

(Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương mà Chính phủ quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013).

- Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

- Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Lưu ý: Trước đây Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn yêu cầu người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước nữa.

Mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở để xây dựng thang, bảng lương năm 2022

Thang, bảng lương là cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động với NLĐ.

Trong khi đó, theo quy định tại thì Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Vì vậy, khi xây dựng thang, bảng lương, doanh nghiệp phải căn cứ vào Mức lương tối thiểu vùng để thực hiện đúng quy định về nguyên tắc trả lương.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, lương tối thiểu vùng năm 2022 vẫn sẽ giữa như năm 2021. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP sau đây:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

3.920.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.430.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.070.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Lưu ý:  Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

2. Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt hay không?

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không? - Quy định về xây dựng thang bảng lương năm 2022

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không?

Cụ thể, theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định, từ 01/01/2021, khi xây dựng thang, bảng lương thì người sử dụng lao động chỉ phải:

- Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Trong khi đó, trước đây theo quy định tại Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.

Như vậy, không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước là một trong những chính sách mới tại Bộ luật Lao động 2019 giúp các doanh nghiệp giảm bớt được thủ tục hành chính.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Các khoản trích theo lương là gì? Cách tính các khoản trích theo lương

Mức lương tối thiểu vùng 2022 theo quy định hiện hành

AnhĐTP

Tin tức liên quan
Đang tải...