Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1. Các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1.1. Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

1.2. Huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyn trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

1.3.  Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

Lưu ý:

- Riêng đối tượng huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyn trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì cơ quan sử dụng huấn luyên viên có trách nhiệm giao kết HĐLĐ để tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

- Vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được cơ quan sử dụng vận động viên mua bảo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở trong thời gian tập trung tập hun, thi đu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nếu trước khi được triệu tập chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cơ quan sử dụng vận động viên mua bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Chế độ ốm đau, thai sản của huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

2.1. Chế độ ốm đau, thai sản cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN được hưởng chế độ như sau:

- Hưởng chế độ ốm đau, thai sản và quyền lợi  BHYT theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan sử dng huấn luyện viên, vận động viên chi trả chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên hỗ trợ bằng mức chênh lệch (nếu có) khi mức trợ cấp cho ngày nghỉ khám, chữa bệnh do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thấp hơn mức tiền trả theo ngày quy định tại Nghị định 152/2018/NĐ-CP.

2.2. Chế độ ốm đau, thai sản cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN nhưng chưa tham gia hoặc không thuộc đối tượng tham gia thì được hưởng như sau:

- Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo him y tế;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên hỗ trợ bằng 50% mức tiền trả theo ngày quy định tại Nghị định 152/2018/NĐ-CP cho những ngày nghỉ khám, chữa bệnh.

2.3. Trường hợp vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng chế độ sau:

- Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan sử dụng vận động viên chi trả chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo him y tế;

- Được hưởng nguyên mức tiền hỗ trợ quy định tại Nghị định 152/2018/NĐ-CP cho những ngày nghỉ khám, chữa bệnh.

3. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên kịp thời sơ cứu, cấp cứu và tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu, điều trị;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định, gồm: thanh toán phn chi phí đồng chi trả và những chi phí không có trong danh mục do bảo him y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế; trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hi đồng giám định y khoa; thanh toán toàn bộ chi phí y tế đi với hun luyện viên, vận động viên không tham gia bảo him y tế;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên trả đủ tiền lương, tiền hỗ trợ theo quy định Nghị định 152/2018/NĐ-CP khi phải nghỉ tập huấn, thi đấu trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

- Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên bồi thường hoặc trợ cấp và giới thiệu giám định y khoa theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động; được cơ quan sử dụng vận động viên hỗ trợ 01 lần bằng tiền bằng với mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động như đối với lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lưu ý:

-  Không được hưởng chế độ từ cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên hoặc cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên nếu bị tai nạn lao động thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Huấn luyện viên, vận động viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc bị chết trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động khi tập huấn, thi đấu thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp một lần bằng mười lần mức lương cơ sở và thân nhân của huấn luyện viên, vận động viên được hưởng hỗ trợ một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng mà huấn luyện viên, vận động viên bị chết do cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

 

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...