Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Các khoản thu tính đóng và không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các khoản thu tính đóng và không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm là một trong những chính sách về bảo hiểm rất được quan tâm. Trong bài viết này, EFY Việt Nam sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Các khoản thu tính đóng và không tính đóng Bảo hiểm xã hội

Các khoản thu tính đóng và khoản thu không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Các khoản thu nhập tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Tiền lương tháng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được căn cứ theo quy định của pháp luật về lao động.

Cụ thể, theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì các khoản thu nhập tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Mức lương được hưởng theo công việc/ chức danh.

- Các khoản phụ cấp lương hoặc các khoản được 2 bên thỏa thuận như:

+ Các khoản phụ cấp lương nhằm bù đắp những yếu tố về: mức độ thu hút lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, …nhưng mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động lại chưa được tính đến hoặc chưa được tính đầy đủ.

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của NLĐ.

Ví dụ như:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh;

+ Phụ cấp trách nhiệm

+ Phụ cấp thâm niên

+ Phụ cấp nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc

+ Phụ cấp khu vực

+ Phụ cấp lưu động

+ Phụ cấp thu hút và các loại phụ cấp khác có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung có thể xác định được mức tiền cụ thể NLĐ nhận được cùng với mức lương được thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2. Các khoản thu nhập không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các khoản không tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thu nhập tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không bao gồm:

- Các khoản chế độ, phúc lợi khác. Bao gồm:

+ Tiền thưởng căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh của NLĐ; mức độ NLĐ hoàn thành công việc (theo nội dung quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động).

+ Tiền thưởng ý tưởng, sáng kiến;

+ Phụ cấp ăn ca;

+ Các khoản phụ cấp hỗ trợ điện thoại, xăng xe, đi lại, tiền nhà ở, nuôi con nhỏ, tiền giữ trẻ…

+ Các khoản hỗ trợ khi NLĐ có người thân kết hôn, thân nhân bị chết, sinh nhật của NLĐ; NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động; …

+ Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác được ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động (theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

- Các khoản bổ sung khác nhưng không xác định được mức tiền cụ thể cũng như mức lương được thỏa thuận trong Hợp đồng lao động (HĐLĐ), được trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, có gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc.

* Một số điều cần lưu ý:

- Tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng dựa theo kết quả đánh giá công việc hàng năm sẽ không sử dụng làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội (Dựa theo quy định nội dung Công văn 560/LĐTBXH-BHXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 06/02/2018).

- Phụ cấp chuyên cần không sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Theo nội dung Công văn số 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30/07/ 2018 được ban hành bởi Bộ Lao động và Xã hội về tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Trên đây là tổng hợp của EFY Việt Nam về các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH trong năm 2021. Doanh nghiệp và người lao động nên nắm vững những nội dung quy định này để bảo đảm nghĩa vụ, quyền lợi cho cả 2 bên.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội – Những nội dung, quy định Người lao động cần nắm vững

Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

QUY ĐỊNH: Mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2022

HaTT_TT

 

Tin tức liên quan
Đang tải...