Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, giải quyết như thế nào?

Do không nắm được chính sách BHXH nên một số lao động đã đóng bảo hiểm tại 2 công ty cùng lúc. Vậy đóng bảo hiểm xã hội khi đang làm cùng lúc hai công ty thì có được không? Nếu người lao động đóng trùng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty thì phải xử lý như thế nào? Hầu hết NLĐ có từ 2 nguồn thu nhập trở lên đều thắc mắc về vấn đề này. Vì, đến khi bảo hiểm tra ra thì yêu cầu truy về một sổ duy nhất, vì vậy thời gian đóng trùng sẽ bị mất tại 1 nơi, làm bạn sẽ bị mất một số tiền kha khá khi đóng trùng.

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, giải quyết như thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, giải quyết như thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, giải quyết như thế nào?

Làm thủ tục giảm trùng BHXH

Người lao động có thời gian đóng BHXH trùng ở 2 đơn vị thì NLĐ phải đề nghị một trong 2 đơn vị đó làm thủ tục giảm trùng quá trình đóng BHXH cho mình. Đơn vị sẽ phải nộp hồ sơ giảm trùng BHXH bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ;

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có).

Hoàn trả lại tiền BHXH NLĐ đã đóng trùng

Thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động bị đóng trùng tại nhiều đơn vị sẽ không được cộng thêm để tính bổ sung thời gian đã đóng BHXH mà BHXH sẽ thực hiện hoàn trả bằng tiền cho NLĐ.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại điều 2 Quyết định 595/ BHXH năm 2017 hướng dẫn quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lí sổ BHXH, quản lý thẻ thẻ BHYT:

Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”

Về việc hoàn trả tiền BHXH đóng trùng cho NLĐ thì một trong 2 đơn vị sẽ thực hiện báo giảm giảm trùng thời gian đóng BHXH cho Người lao động. Hồ sơ hoàn trả tiền BHXH đã đóng bao gồm:

-   Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT)

-   Mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) (nếu có)

-   Sổ BHXH

-   Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết (nếu có)

(theo quy định tại Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Mức hoàn trả:

Căn cứ theo quy định tại Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi”.

Do vậy, trường hợp NLĐ có thời gian tham gia BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả lại số tiền mà NLĐ đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) và quỹ BHTN (2%) cho NLĐ.

Nguyên tắc xử lý gộp sổ BHXH, giảm trùng BHXH khi đóng trùng BHXH

Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, giải quyết như thế nào?

Nguyên tắc xử lý gộp sổ BHXH, giảm trùng BHXH khi đóng trùng BHXH

Căn cứ theo Công văn 3663/BHXH-THU về hướng dẫn về việc gộp sổ BHXH của NLĐ có nhiều sổ, khi gộp sổ, giảm trùng BHXH khi NLĐ đóng trùng BHXH cần đảm bảo nguyên tắc dưới đây:

- NLĐ nộp sổ BHXH bị cấp trùng cho đơn vị đang làm việc hoặc đơn vị tham gia BHXH sau cùng đã chốt sổ để lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan BHXH gộp sổ.

Trường hợp đơn vị tham gia BHXH cuối cùng đã giải thể hoặc NLĐ đã chốt sổ đã nghỉ việc và hiện tại không tiếp tục tham gia BHXH nữa thì NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nơi đơn vị cuối cùng đăng ký tham gia BHXH để gộp sổ.

- Đối với những sổ gộp có thời gian đóng trùng BHXH, khi gộp sổ thì giữ lại sổ có thời gian đóng trùng BHXH theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Sổ có thời gian đóng BHXH ở tỉnh thành phố khác (nếu NLĐ muốn giảm trùng quá trình này, thì yêu cầu NLĐ liên hệ BHXH tỉnh thành phố đó để giảm trùng và chốt lại sổ);

+ Sổ đang hưởng chế độ hưu trí;

+ Sổ đã và đang hưởng chế độ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;

+ Sổ đã hưởng trợ cấp 1 lần nhưng còn BHXH thất nghiệp chưa hưởng;

+ Sổ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng còn BHXH 1 lần chưa hưởng;

+ Sổ có thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với mức lương cao hơn.

- NLĐ có quá trình tham gia BHXH trùng nhau thì phải giảm quá trình trùng tương ứng, kể cả sổ có thời gian chưa hưởng chế độ mà trùng thời gian đóng với sổ có thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp cũng phải thực hiện giảm trùng đến tháng liền kề của sổ đã hưởng trước đó, khi giảm trùng BHXH thì phải thu hồi số tiền trợ cấp BHXH mà NLĐ đã hưởng (nếu có).

- Khi gộp sổ BHXH có quá trình tham gia BHXH trùng nhau và NLĐ đã hưởng trợ cấp BHTN, quá trình đóng BHXH của NLĐ trùng nhau dùng để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (3, 6 hoặc 9 tháng …) thì yêu cầu NLĐ phải nộp trả lại số tiền BHTN đã hưởng trước khi giảm trùng BHXH.

- NLĐ đã dùng hồ sơ của người khác để tham gia BHXH và hưởng các chế độ trợ cấp BHXH, nếu còn quá trình chưa hưởng thì sau khi đơn vị (hoặc NLĐ) nộp hồ sơ điều chỉnh theo đúng quy định, cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh hồ sơ về nhân thân đúng và thông báo cho các nơi đã giải quyết chế độ cập nhật nhân thân đúng thông qua Bộ phận chế độ BHXH.

- Quá trình tham gia BHXH mà người lao động đã hưởng chế độ, nhưng do quận, huyện khác quản lý thì không nhập dữ liệu đó về. Nếu dữ liệu gốc do đơn vị mình quản lý thì xác nhận dữ liệu theo phương án CT, TT (nếu có).

- Quá trình tham gia BHXH mà NLĐ cam kết không thừa nhận, nhưng do quận, huyện khác quản lý thì phải nhập dữ liệu đó về để khóa phương án KB, KT.

- Thời gian đóng trùng BHXH hoặc đóng tiếp BHXH sau khi có quyết định hưởng hưu trí, được giải quyết trên nguyên tắc gộp quá trình về sổ gốc, hoàn trả lại quá trình đóng trùng hoặc quá trình đóng tiếp BHXH, kể từ thời gian NLĐ chính thức hưởng lương hưu trở về sau và tính lại lương hưu.

Trên đây là chi tiết hướng giải quyết về trường hợp người lao động đóng trùng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại 2 công ty. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với mọi người.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Có được chuyển đóng BHXH bắt buộc sang đóng BHXH tự nguyện không?

Giải đáp thắc mắc: Không đi làm có đóng bảo hiểm xã hội được không?

Giải đáp thắc mắc: Bảo hiểm xã hội tự nguyện có mấy chế độ?

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...