Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Đối tượng nào được tăng lương hưu kể từ 01/07/2023

Đối tượng nào được tăng lương hưu kể từ 01/07/2023

Từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 12,5% - 20,8% cho một số nhóm đối tượng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy những ai sẽ được tăng lương hưu, mức tăng lương hưu được quy định như thế nào?

1. Các nhóm đối tượng được tăng lương hưu từ 01/07/2023

Đối tượng nào được tăng lương hưu kể từ 01/01/2022?

Đối tượng nào được tăng lương hưu kể từ 01/07/2023?

Từ ngày 1/7/2023 điều chỉnh tăng thêm 12,5% - 20,8%7 trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng  đối với 8 nhóm đối tượng sau:

- Một là: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, NLĐ (kể cả người tham gia BHXH tự nguyện) nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang

- Hai là: Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Ba là: Người đang hưởng trợ cấp mát sức lao động hàng tháng, trợ cấp lao động hàng tháng, công nhân cao sư đang hưởng trợ cấp hàng tháng

- Bốn là: Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

- Năm là: Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

- Sáu là: Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg

- Bảy là: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg .

- Tám là: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

2. Mức lương sau khi được điều chỉnh tăng

Đối tượng nào được tăng lương hưu kể từ 01/01/2022?

 Mức lương sau khi được điều chỉnh tăng

- Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP : Tăng 12,5%

- Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP: Tăng 20,8%

Sau khi điều chỉnh nếu lương thấp hơn 3 triệu/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng trở xuống;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Trên đây là những thông tin về các đối tượng được tăng lương hưu và mức điều chỉnh lương hưu kể từ 01/01/2022. Người lao động cần chú ý để xác định xem mình có thuộc đối tượng được điều chỉnh không?

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì giải quyết như thế nào?

Người lao động trên 60 tuổi có được đóng BHXH không?

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...