Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động mới nhất

Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ có quy định chi tiết về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021. Nội dung này cũng được quy định chi tiết tại Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Cùng EFY-eBHXH tìm hiểu xem có những điểm nào mới trong lộ trình này nhé!

1. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

- Thời điểm nghỉ hưu là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng làm việc của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu được tính là thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm NLĐ được hưởng chế độ hưu trí là thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

- Trường hợp hồ sơ của NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì sẽ lấy ngày 01/01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

2. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021

Độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:

- Độ tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau:

+ Kể từ ngày 01/01/2021, độ tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của NLĐ được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021 đối với lao động trong điều kiện bình thường

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của NLĐ tương ứng với tuổi nghỉ hưu trong trường hợp này được áp dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135.

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về việc Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:

Người lao động nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

- NLĐ thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

+ NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

+ NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021 từ đủ 15 năm trở lên.

- Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động 

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của NLĐ tương ứng với tuổi nghỉ hưu trong trường hợp này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135.

Trên đây là lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động năm 2023. Người lao động cần nắm vững để xác định độ tuổi nghỉ hưu của mình.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi và thủ tục giám định y khoa về hưu trước tuổi

Đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì giải quyết như thế nào?

Đóng bảo hiểm trên 20 năm muốn rút BHXH một lần được không?
Tin tức liên quan
Đang tải...