Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi của người lao động (NLĐ) khi sinh con. Trong thời gian nghỉ sinh con, người lao động sẽ không được hưởng lương nhưng sẽ được hưởng các khoản trợ cấp theo chế độ thai sản của BHXH. Trong phạm vi bài viết hôm nay, BHXH điện tử EFY sẽ hướng dẫn anh/ chị cách tính bảo hiểm thai sản và cách tra cứu bảo hiểm thai sản khi người lao động sinh con.

>> Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Cách tính tiền bảo hiểm thai sản khi người lao động sinh con

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Cách tính tiền thai sản khi người lao động sinh con

* Tính tiền nghỉ những ngày đi khám thai

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ theo Luật x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24)

Trong đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

* Tính tiền một lần khi sinh con

Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con = 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng/mỗi con (Mức lương cơ sở của NLĐ trong năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng)

* Tính tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh nở

Đối với người mẹ:

Mức hưởng 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đối với người bố:

Nghỉ chế độ thai sản trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ/24)

Nghỉ hưởng chế độ thai sản của vợ:

Trường hợp 1: Chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Tiền thai sản 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

Tiền thai sản 1 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 1 tháng/30.

Trường hợp 2: Cả bố và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì bố sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Tiền thai sản 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người bố.

Tiền thai sản 1 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 1 tháng/30.

Trường hợp 3: Chỉ có mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà chết thì người bố hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Tiền thai sản 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

Tiền thai sản 1 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 4: Cả bố và mẹ đều tham gia BHXH nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà chết thì người bố sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Tiền thai sản 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người bố.

Tiền thai sản 01 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Trường hợp 5: Chỉ có người bố tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Tiền thai sản 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người bố.

Tiền thai sản 1 ngày trong trường hợp có ngày lẻ = Tiền thai sản 01 tháng/30.

Với trường hợp người cha đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

* Tính tiền dưỡng sức sau sinh

Tiền dưỡng sức sau sinh = Số ngày nghỉ dưỡng sức x 30% x Mức lương cơ sở (1.490.000 năm 2022).

Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe cho NLĐ sẽ được Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nếu đơn vị chưa có công đoàn thì người sử dụng lao động có thể quyết định nhưng không quá:

- 10 ngày với lao động nữ sinh từ hai con trở lên cùng lúc.

- 7 ngày với lao động nữ sinh con bằng phương pháp phẫu thuật.

- 5 ngày với các trường hợp khác.

2. Cách tra cứu tiền bảo hiểm thai sản trên ứng dụng VssID

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Người lao động có thể tra cứu tiền bảo hiểm thai sản trực tuyến trên ứng dụng VssID tại chức năng “Thông tin hưởng”

Chức năng Thông tin hưởng cung cấp toàn bộ các chế độ BHXH mà người sử dụng đã hưởng như: Chế độ BHXH một lần; Chế độ BHXH hàng tháng; Chế độ BHTN và Chế độ Ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe;

Để tra cứu thông tin hưởng chế độ Thai sản. Tại màn hình chính, bạn chọn “Thông tin hưởng” > Nhấn vào mục “ODTS” tức là “Ốm đau thai sản”, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: thời gian hưởng, số tiền người lao động được hưởng từ chế độ thai sản, công ty người lao động đang tham gia BHXH.

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

3. Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thai sản của lao động nữ

Căn cứ theo quy định tại Công văn 815/CNTT-PM thì NLĐ có thể gửi tin nhắn để kiểm tra tình trạng hồ sơ khi biết mã hồ sơ thai sản của mình. Cú pháp tra cứu như sau:

Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp: BH <dấu cách> HS <dấu cách> {Mã hồ sơ} gửi 8079

Mức phí dịch vụ là: 1.000 VNĐ/1 tin nhắn

Ví dụ:

- Soạn BH HS 03424_G/2022/04904 gửi đến 8079. Trong đó: 03424_ G/2022/04904 là mã hồ sơ

- Nội dung tin nhắn BHXH trả về: Hồ sơ 03424_G/2022/04904: BHXH đã xử lý xong hồ sơ. Vui lòng đến nhận kết quả.

Như vậy, nếu NLĐ đã nộp đầy đủ hồ sơ gồm sổ BHXH, giấy chứng sinh, giấy khai sinh cho công ty, nhưng vẫn chưa nhận được tiền chế độ thai sản, NLĐ có thể thực hiện cú pháp nêu trên để biết kết quả tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thai sản của mình.

4. Bao lâu có kết quả nhận tiền thai sản khi lao động nữ nộp hồ sơ?

Hướng dẫn cách tính, cách tra cứu tiền thai sản khi người lao động sinh con

Bao lâu có kết quả nhận tiền thai sản khi lao động nữ nộp hồ sơ?

Căn cứ vào Khoản 2,3, Điều 102 Luật BHXH năm 2014 quy định chi tiết về việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan BHXH.

- Trách nhiệm giải quyết của cơ quan BHXH:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người SDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về trách nhiệm giải quyết và chi trả tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thai sản

- Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp người lao động, thân nhân NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp nộp hồ sơ hưởng thai sản cho công ty thì sẽ phải chờ trong thời hạn tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi công ty nộp hồ sơ đầy đủ thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả tiền thai sản. Sau khi nhận được đủ hồ sơ của thì công ty sẽ lập hồ sơ gửi tới cơ quan BHXH nơi công ty đóng BHXH. Nếu bạn chưa nhận được tiền thai sản thì có thể liên hệ lại công ty và cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ để được yêu cầu giải quyết.

Trên đây là bài viết về cách tính tiền bảo hiểm thai sản và cách tra cứu tiền bảo hiểm thai sản. Hy vọng bài viết sẽ giúp người lao động có thể thuận tiện trong việc tra cứu chế độ thai sản của mình.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Công ty nợ bảo hiểm thì người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

Giải đáp thắc mắc: nộp giấy tờ thai sản bao lâu thì có tiền?

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...