Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Thắc mắc: Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần? Có được cộng dồn không?

Thắc mắc: Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần? Có được cộng dồn không?

Với những người tham gia BHXH đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc mất việc làm đều băn khoăn không biết Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần? Có được cộng dồn không? Mức hưởng, thời gian hưởng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, EFY sẽ giải đáp vướng mắc này một cách chi tiết, cụ thể nhất

I. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được lấy mấy lần?

* Điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo nội dung được quy định tại Điều 49, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 thì Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được hưởng BHTN khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

- NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Người lao động Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này;

- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ công an nghĩa vụ quân sự;

- Đi học tập, đào tạo có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Ra nước ngoài định cư hoặc đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù;

- Chết

II. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có được cộng dồn không?

Theo nội dung Điều 45, Luật Việc làm 2013 quy định chi tiết về thời gian đóng BHTN của người lao động như sau:

- Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BHTN trước đó của NLĐ không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng BHTN cho lần hưởng BHTN tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật Việc làm.

Như vậy, với câu hỏi Bảo hiểm thất nghiệp được nhận mấy lần? thì theo quy định hiện hành của Pháp luật về BHTN thì NLĐ không bị giới hạn số lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu người lao động đã hưởng trợ cấp BHTN trước đó thì bạn vẫn sẽ được hưởng BHTN lần tiếp theo nếu bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHTN theo quy định như trên. Tuy nhiên, thời gian người lao động đóng BHTN được tính cho lần hưởng trợ cấp BHTN tiếp theo sẽ không tính những năm người lao động đã hưởng BHTN trước đó mà sẽ tính lại từ đầu.

III. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:

Mức hưởng TCTN hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp x 60%

Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do doaanh nghiệp quyết định.

-Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

-Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp: được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đóng BHTN 55 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 5.000.000đ

Thời gian được hưởng BHTN của ông A là:

+ 36 tháng BHTN đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 12 tháng BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

+ số tháng còn dư là 7 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau.

Mức hưởng trợ cấp TN hàng háng của ông A là: 5.000.000đ x 60% = 3.000.000đ.

IV. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Sổ BHXH

- Các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

- 2 ảnh 3x4

- CMTND/CCCD, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photto (nếu có)nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

V. Quy trình nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp

 

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần

Quy trình nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1: NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ hưởng TCTN cho Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) nơi NLĐ muốn nhận TCTN theo các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp

- Nộp qua đường bưu điện

Lưu ý:

- Thời hạn nộp hồ sơ hưởng TCTN: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN.

- NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau : Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN  cho TTDVVL nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Bước 2: Nhận kết quả

- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng hợp lệ, trung tâm dịch vụ việc làm xem xét trình giám đốc Sở LĐTB-XH quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ. Quyết định hưởng TCTN sẽ được gửi đến BHXH cấp tỉnh và NLĐ.

- Trường hợp NLĐ không được hưởng TCTN thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quảnếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN.

Bước 3: Nhận trợ cấp

Cơ quan BHXH thực hiện chi trả TCTN cho NLĐ trong vòng 5 ngày làm việc và theo 2 hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc các tổ chức trung gian (bưu điện,…)

- Nhận qua thẻ ATM

VI. Địa chỉ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ có thể lựa chọn 1 trong các Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa bàn sau để thực hiện nộp hồ sơ:

- TTDVVL tại khu vực NLĐ có hộ khẩu thường trú;

- TTDVVL tại nơi NLĐ đang tạm trú để tìm kiếm công việc mới

Để đảm bảo NLĐ nộp hồ sơ đúng tại cơ quan giải quyết có thẩm quyền, trong hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ cần nộp bổ sung sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/Giấy đăng ký tạm trú…để chứng minh.

Như vậy, bài viết ở trên EFY đã giải đáp chi tiết, đầy đủ các vướng mắc liên qua đến bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần, có được cộng dồn không; mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp. Người lao động cần nắm vững để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn NLĐ làm thủ tục hưởng và nhận TCTN theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Các trường hợp NLĐ được xác định là đang tham gia BHTN theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...