Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn nạp file mẫu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Hướng dẫn nạp file mẫu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

EFY Việt Nam hướng dẫn các khách hàng sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH nạp file mẫu excel người tham gia từ phiên bản Desktop (V2) sang phiên bản Web (V3).

Trong quá trình chuyển đổi phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH từ phiên bản Desktop (V2) sang phiên bản Web (V3) có quy trình đồng bộ tự động hồ sơ đã kê khai và dữ liệu người tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế với khối lượng dữ liệu nhiều, dữ liệu lỗi hoặc đường truyền internet không ổn định, người dùng có thể mong muốn tự nạp file mẫu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) lên phiên bản eBHXH Web (V3).

Bước 1: Đăng nhập tại phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH phiên bản desktop (V2)

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Bước 2: Tại menu Quản trị, chọn chức năng Dữ liệu NTG và chức năng con Xuất dữ liệu người tham gia sang bản Web.

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Lưu file mẫu excel danh sách người tham gia được xuất ra trên máy tính.

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Bước 3: Đăng nhập phần mềm EFY-eBHXH phiên bản web (V3) theo tài khoản được cấp

Các đơn vị lưu ý tài khoản đăng nhập phiên bản Web (V3) được giữ nguyên từ tài khoản phiên bản Desktop (V2) và tài khoản đăng nhập Cổng giao dịch điện tử www.baohiemxahoidientu.vn

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Bước 4: Tại menu Người tham gia, người dùng sẽ thấy phần mềm thông báo về việc đang đồng bộ tự động dữ liệu người tham gia.

Để hủy quy trình đồng bộ tự động và chuyển sang thao tác nạp thủ công, người dùng chọn chức năng Mở rộng và chức năng con Nạp file excel NTG.

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Bước 5: Phần mềm thông báo Cập nhật dữ liệu thành công. Người dùng sử dụng dữ liệu như bình thường.

Hướng dẫn nạp file mấu người tham gia từ phiên bản eBHXH Desktop (V2) sang eBHXH (V3)

Phiên bản eBHXH web nâng cấp với nhiều tính năng cải tiến, hỗ trợ tối ưu theo hoàn cảnh kê khai cho người dùng, giảm việc lệ thuộc vào cấu hình máy tính và hỗ trợ đơn vị kê khai mọi lúc, mọi nơi với nền tảng bảo mật bản quyền. EFY Việt Nam luôn mong muốn mang lại giải pháp tốt nhất cho bạn.

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

Hoalk

Tin tức liên quan
Đang tải...