Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
2027/TB-BHXH 05/09/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành danh sách cơ sở KCB quý 4/2019
3439 /BHXH- CĐBHXH 21/08/2019 BHXH TP Hà Nội Triền khai giao dịch điện tử chế độ ngắn hạn tại Hà Nội
05/2019/NQ-HĐTP 15/08/2019 Tòa án Nhân dân tối cao Hướng dẫn thực hiện điều 214, 215, 216 bộ Luật Hình sự năm 2015
1460/BHXH-QLT 01/07/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2019
2326/BHXH-BT 27/06/2019 BHXH Việt Nam V/v Cung cấp chi tiết quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
777/QD-BHXH 24/06/2019 BHXH Việt Nam V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả chế độ BHXH, BHTN thuộc thầm quyền giải quyết của BHXH VN
2493/BHXH-QLT 24/06/2019 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn cập nhập thông tin cá nhân NLĐ Công văn 2493/BHXH-QLT của BHXH TP Hà Nội
2493/BHXH-QLT 24/06/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đối chiếu, bổ sung thông tin NLĐ trên địa bàn TP. Hà Nội
09/2019/TT-BYT 10/06/2019 Bộ Y Tế 09/2019/TT-BYT
1232/TB-BHXH 06/06/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở nơi khám chữa bệnh quý 3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
2167/BHXH-QLT 06/06/2019 BHXH TP Hà Nội Thông báo thay đổi mẫu C12 theo Quyết định 618/QĐ-BHXH
618/QĐ-BHXH 30/05/2019 BHXH Việt Nam Thông báo thay đổi mẫu C12 từ 30/05/2019
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/07/2019
1443/TB-BHXH 23/04/2019 BHXH TP Hà Nội Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2027/TB-BHXH
Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành danh sách cơ sở KCB quý 4/2019
Số/Ký hiệu: 3439 /BHXH- CĐBHXH
Ngày ban hành: 21/08/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Triền khai giao dịch điện tử chế độ ngắn hạn tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 05/2019/NQ-HĐTP
Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: Tòa án Nhân dân tối cao
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện điều 214, 215, 216 bộ Luật Hình sự năm 2015
Số/Ký hiệu: 1460/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 01/07/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2019
Số/Ký hiệu: 2326/BHXH-BT
Ngày ban hành: 27/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v Cung cấp chi tiết quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Số/Ký hiệu: 777/QD-BHXH
Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả chế độ BHXH, BHTN thuộc thầm quyền giải quyết của BHXH VN
Số/Ký hiệu: 2493/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn cập nhập thông tin cá nhân NLĐ Công văn 2493/BHXH-QLT của BHXH TP Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2493/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đối chiếu, bổ sung thông tin NLĐ trên địa bàn TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 09/2019/TT-BYT
Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: 09/2019/TT-BYT
Số/Ký hiệu: 1232/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở nơi khám chữa bệnh quý 3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2167/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Thông báo thay đổi mẫu C12 theo Quyết định 618/QĐ-BHXH
Số/Ký hiệu: 618/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 30/05/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo thay đổi mẫu C12 từ 30/05/2019
Số/Ký hiệu: 44/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019
Số/Ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/07/2019
Số/Ký hiệu: 1443/TB-BHXH
Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
Đang tải...