Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
5147/BHXH-QLT 27/11/2018 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
1383/BHXH-GD1 26/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
2312/TB-BHXH 15/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo danh sách KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đâù của Qúy I/2019
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Thủ tướng chính phủ V/v quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung chính của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 15/12/2018
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4389/BHXH-CST 10/10/2018 BHXH TP Hà Nội V/v đăng ký KCB ban đầu
1904/BHXH-CĐ 27/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
1721/TB-BHXH 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
1720/BHXH-CST 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
2888/BHXH-BT 03/08/2018 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
2227/BHXH-KHTC 27/07/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 5147/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 27/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 1383/BHXH-GD1
Ngày ban hành: 26/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 157/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
Số/Ký hiệu: 2312/TB-BHXH
Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo danh sách KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đâù của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 153/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/11/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Số/Ký hiệu: 148/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung chính của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 15/12/2018
Số/Ký hiệu: 146/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
Số/Ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 4389/BHXH-CST
Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 1904/BHXH-CĐ
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 121/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/09/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 1721/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
Số/Ký hiệu: 1720/BHXH-CST
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
Số/Ký hiệu: 2888/BHXH-BT
Ngày ban hành: 03/08/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
Số/Ký hiệu: 2227/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 27/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
Đang tải...