Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 4/HD-SLĐTBXH
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành 03/05/2020
Hình thức văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Giám đốc - Nguyễn Việt Phương
Tệp đính kèm Covid19Vinhphuc.pdf
Quay trở lại
Các văn bản khác
Đang tải...