Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 1511/LDTBXB-BHXH
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành 04/05/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt
Tệp đính kèm congvan1511ldtbxhbhxhhuongdantamdungdongvaoquyhuutrivatutuat.pdf
Quay trở lại
Các văn bản khác
Đang tải...