Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tin tức

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI

Để thuận lợi cho người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội, trong bài bài viết này, EFY Việt Nam xin gửi thông tin toàn bộ danh sách 15 Trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội. NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm gần nhất với địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ tạm trú của mình.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 7/4/2020 TT Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã có thông báo số 234/TB-TTDVVL về việc nộp hồ sơ BHTN trực tuyến . Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành phố cũng có thông báo kịp  thời hướng dẫn cho NLĐ. Để đơn vị cập nhật mới nhất về quy trình, hồ sở hưởng BHTN.

Địa chỉ Trung tâm Giới thiệu việc làm nộp hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp tại các Tỉnh/Thành phố

Theo quy định, NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ phải trực tiếp đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm. Cùng EFY Việt Nam tham khảo danh sách trung tâm giới thiệu việc làm, nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các tỉnh/ thành phố dưới đây

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Vậy điều kiện hưởng và chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Hồ sơ, thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao? Nội dung này sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện có thể làm hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp. Vậy người lao động cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao? Bài viết dưới đây EFY Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Đang tải...