Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tin tức

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 7/4/2020 TT Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã có thông báo số 234/TB-TTDVVL về việc nộp hồ sơ BHTN trực tuyến . Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành phố cũng có thông báo kịp  thời hướng dẫn cho NLĐ. Để đơn vị cập nhật mới nhất về quy trình, hồ sở hưởng BHTN.

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí không

Nội dung ngắn: Hiện nay có rất nhiều người lao động thiệt thòi vì không hiểu rõ chính sách BHXH, BHTN nên có nhiều trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, đủ thời gian công tác làm chế độ lương hưu và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đang tải...