Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) người tham gia sẽ nhận được nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh (KCB). Với những người tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng thêm một số quyền lợi đặc khi đi khám chữa bệnh BHYT nhưng những quyền lợi này lại không được đảm bảo khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến. Vậy thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Cách tính thời điểm đủ 5 năm liên tục bhyt là như thế nào? Quyền lợi khi người dân tham gia BHYT 5 năm liên tục là gì? Bài viết dưới đây EFY-eBHXH sẽ giải đáp đến quý bạn đọc vấn đề này.

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

1. Điều kiện xác định bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có thời gian gián đoạn tham gia BHYT không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻ BHYT sẽ có xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH nêu rõ, người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ ngày ..../..../…..” được in phía cuối Thẻ BHYT, giúp cho người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục của mình.

Ví dụ:

Với những người đã có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/02/2022 thì ghi “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ ngày 01/02/2022”

Với những người chưa đủ 05 năm liên tục thì trên thẻ BHYT sẽ có 2 dòng chữ thể hiện giá trị của thẻ:

- Dòng 1: “Giá trị sử dụng: Từ ngày 01/05/2010”.

- Dòng 2: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ ngày 01/05/2025”.

2. Điều kiện được hưởng BHYT 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Điều kiện được hưởng BHYT 5 năm liên tục

Để được thanh toán 100% chi phí KCB, người bệnh phải đáp ứng đủ các điều kiện:

- Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên (Trên thẻ BHYT có dòng chữ tham gia BHYT liên tục 5 năm từ ngày…). Trường hợp có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (số tiền cùng chi trả chi phí khám có thể hiểu là số tiền mà người bệnh còn phải trả khi sử dụng dịch vụ KCB ngoài khoản tiền được hỗ trợ theo BHYT ra).

- KCB đúng tuyến

(Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014)

3. Cách tính thời điểm hưởng BHYT đủ 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt 

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định về việc tham gia BHYT liên tục và cách tính thời điểm tính hưởng BHYT đủ 5 năm liên tục như sau: Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h, i, Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Cách tính thời điểm đủ 5 năm liên tục BHYT được tính theo thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước trong vòng 5 năm. Trong thời gian tham gia được phép gián đoạn tuy nhiên tối đa không quá 3 tháng.

Một số trường hợp đặc biệt được quy định riêng:

- NLĐ được cử đi học tập, công tác tại nước ngoài thì thời gian tham gia BHYT liên tục của NLĐ bao gồm thời gian học tập, công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi học tập, công tác;

- NLĐ đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục của NLĐ bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

- NLĐ trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác thì thời gian tham gia BHYT liên tục của NLĐ bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ TCTN theo quy định của Luật Việc Làm

Đối với địa bàn TP Hà Nội hiện nay có quy định về cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định theo mục B Công văn 2777/BHXH:

- Trước ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian tham gia không gián đoạn (trừ các trường hợp hưởng quyền lợi thẻ BHYT do quỹ BHXH đảm bảo: ốm đau dài ngày,thai sản,…).

- Từ ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục: gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 3 tháng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

4. Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Thời hạn đủ 5 năm liên tục bhyt có ý nghĩa gì? Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi đi KCB. Hầu hết người bệnh sẽ chỉ được thanh toán 80% chi phí KCB trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…Tuy nhiên, với những ai đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, thì quyền lợi của họ sẽ được nâng lên rất nhiều.

Cụ thể, theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2018 có quy định về mức hưởng BHYT: Khi người tham gia BHYT đạt đủ các điều kiện như ở trên sẽ được hưởng các quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục:

Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Tức là khi người dân tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần KCB tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người dân sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB (hiện nay, khi đi KCB đúng tuyến, hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 95% hoặc 80% chi phí trong phạm vi được hưởng).

Ví dụ: NLĐ điều trị bệnh có tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 200 triệu đồng/năm khi chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” thì sẽ phải cùng chi trả mức 20% chi phí KCB BHYT tương ứng với 40 triệu đồng.

Khi người tham gia BHYT được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” thì không phải cùng chi trả mức 20% chi phí KCB BHYT tương ứng với 40 triệu đồng này nữa.

5. Thủ tục, hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo nội dung hướng dẫn tại Thông báo số 2298/TB-BHXH còn quy định rõ ràng hồ sơ người bệnh cần chuẩn bị để được hưởng chế độ quyền lợi khi tham gia BHYT cho người tham gia 5 năm liên tục bao gồm:

-  Thẻ bảo hiểm y tế;

-  Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao);

-  Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Sau khi có đủ các giấy tờ này, NLĐ thực hiện nộp hồ sơ và làm thủ tục tại cơ quan BHXH tại địa phương nơi người dân đăng ký tham gia BHYT để được hỗ trợ giải quyết.

Trên đây là quyền lợi khi người dân tham gia BHYT 5 năm liên tục. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người hiểu hơn về những quyền lợi khi tham gia BHYT.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Xét nghiệm máu có được hưởng bảo hiểm y tế không?

3 thay đổi liên quan đến bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2022

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CMND/CCCD, SĐT hoặc ứng dụng VssID

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...