Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT - BHXH TP Hồ Chí Minh

Phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT - BHXH TP Hồ Chí Minh

Phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT - BHXH TP Hồ Chí Minh bao gồm 607, 608, 609, 610, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630

STT

Loại hồ sơ

Tải về

Ngày áp dụng

1

PGNHS 607, 607a: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày hoặc 45 ngày)

Tải về

19/4/2022

2

PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)

Tải về

1/12/2021

3

PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)

Tải về

19/4/2022

4

PGNHS 610, 612c Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi KCB; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)

Tải về

19/4/2022

5

PGNHS 612, 612a : Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất không thay đổi thông tin

Tải về

19/4/2022

6

PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, trả sổ; Xác nhận và in tờ rời sổ BHXH bổ sung đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Tải về

1/12/2021

7

PGNHS 621, 621a: Chuyển quá trình tham gia bhxh từ nhiều sổ về sổ gốc. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày)

Tải về

28/3/2022

8

PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

Tải về

1/12/2021

9

PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)

Tải về

1/12/2021

10

PGNHS 624: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.

Tải về

1/12/2021

11

PGNHS 625: NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia BHXH hoặc NLĐ đã được cấp số sổ BHXH mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ BHXH nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị mới. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)

Tải về

1/12/2021

12

PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện: áp dụng đối với sổ BHXH của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 60 ngày)

Tải về

1/12/2021

13

PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).

Tải về

1/12/2021

14

PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Tải về

31/3/2023

15

PGNHS 629: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp

Tải về

1/12/2021

16

PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ BHYT: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ BHXH: tối đa 05 ngày)

Tải về

1/12/2021

 
Tham khảo thêm hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT liên quan tại:
- Lĩnh vực thu
- Thẻ BHYT

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142  Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam
Tin tức liên quan
Đang tải...