Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Phiếu giao nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN - Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh

Phiếu giao nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN - Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh

 

Phiếu giao nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN - Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

STT

Loại hồ sơ

Tải về

Ngày áp dụng

1

PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

2

PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

3

PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

4

PGNHS 601: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN).  (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

5

PGNHS 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

6

PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

7

PGNHS 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

8

PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

9

PGNHS 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

10

PGNHS 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

11

PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tải về

14/02/2020

12

PGNHS 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

02/05/2019

13

PGNHS 666a: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non

Tải về

27/11/2017

14

PGNHS 611: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)

Tải về

10/10/2017

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

EFY Việt Nam
Tin tức liên quan
Đang tải...