Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Điều kiện Nghỉ hưu trước tuổi và cách tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện Nghỉ hưu trước tuổi và cách tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể được về hưu sớm mà vẫn được hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp. Tuy nhiên, theo nội dung được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có sửa đổi một số quy định về nghỉ hưu tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 sẽ có một số thay đổi. Vậy, điều kiện, mức hưởng và hồ sơ thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động được quy định cụ thể như thế nào? Theo dõi thông tin dưới đây để có câu trả lời bạn nhé!

Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

1. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện để người lao động (NLĐ) nghỉ hưu trước tuổi được hưởng lương là có đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên và thuộc một trong các trường hợp theo khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

** Trường hợp NLĐ không bị suy giảm khả năng lao động

- NLĐ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Cụ thể: lao động nam từ đủ 55 tuổi 3 tháng, lao động nữ từ đủ 50 tuổi 4 tháng. Những năm tiếp theo sẽ tăng lên theo lộ trình.

- NLĐ có đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò, từ năm 2021 điều kiện tuổi nghỉ hưu sẽ thấp hơn 10 tuổi. Cụ thể đối với lao động nam phải từ đủ 50 tuổi 3 tháng và lao động nữ phải từ đủ 45 tuổi 4 tháng. Những năm tiếp theo sẽ tăng lên theo lộ trình.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do bị tai nạn, rủi ro nghề nghiệp (không quy định tuổi).

** Trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động

Tuổi

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Nam

Nữ

Đủ 55 tuổi 3 tháng

Đủ 50 tuổi 4 tháng

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%

Đủ 50 tuổi 3 tháng

Đủ 45 tuổi 4 tháng

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Không quy định độ tuổi

- NLĐ có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

 

2. Cách tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Cách tính hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo nội dung được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Mức lương hưu hàng tháng như sau:

Lương hưu hàng tháng = 45% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức hưởng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH

- Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này sẽ được tính thêm 2%; mức hưởng tối đa bằng 75%.

- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức hưởng giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % (mức giảm =0%) do nghỉ hưu trước tuổi.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi

Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

3.1 Thủ tục đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi

Một trong những điều kiện để NLĐ được hưởng chế độ hưu trí khi về hưu trước tuổi là bị suy giảm khả năng lao động. Do đó, khi người lao động về hưu sớm trong trường hợp suy giảm khả năng lao động cần chuẩn bị hồ sơ khám giám định sức khỏe.

Trong đó, hồ sơ khám giám định sức khỏe để thực hiện chế độ hưu trí quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT bao gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc) hoặc Giấy đề nghị khám giám định sức khỏe (với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc NLĐ) đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng.

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của 1 hoặc các loại giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật như sổ khám bệnh,  tóm tắt hồ sơ bệnh án, bản sao hồ sơ bệnh nghề nghiệp, biên bản giám định bệnh nghề nghiệp…

- Một trong các giấy tờ có ảnh như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực…

3.2 Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi

Sau khi có xác nhận giám định mức suy giảm khả năng lao động, NLĐ chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu theo nội dung tại mục 1.1.2 Khoản 1 Điều 6 Chương III hướng dẫn về quy trình giải quyết các chế độ hưởng BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019. Cụ thể:

** Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi bao gồm:

- Sổ BHXH.

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

** Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi bao gồm:

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

- Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) đối với trường hợp đang chấp hành hình mà thời gian bắt đầu tính chấp nhận hình phạt là từ ngày 01/01/2016 trở đi.

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp nếu là trường hợp xuất cảnh trái phép trở về.

- Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích…

** Trường hợp có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện để hưởng lương

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trước tuổi bao gồm:

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu.

- Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB) nêu rõ lý do bị mất với trường hợp bị mất giấy tờ trên.

- Một số giấy tờ khác trong các trường hợp như chấp hành hình phạt, xuất cảnh trái phép, mất tích…

Về địa điểm nộp hồ sơ, theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 8 Hướng dẫn lập mẫu 12-HSB của Quyết định 777/QĐ/BHXH ban hành ngày 24/06/2019 quy định đối với NLĐ đang đóng BHXH, đơn vị sử dụng lao động tập hợp, lập hồ sơ và nộp đủ hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.

Chú ý: Tùy từng trường hợp mà NLĐ chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như trên và nộp tại cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đơn vị NLĐ đang tham gia đóng BHXH.

Trên đây là đầy đủ điêu kiện, chế độ và thủ tục hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi. Người lao động cần nắm rõ để đảm bảo được quyền lợi của bản thân mình.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đối tượng tham gia và điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quyết định 777/2019/QĐ-BHXH

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quyết định số 777/2019/QĐ-BHXH

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí

NguyenHTT

Tin tức liên quan
Đang tải...