Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH từ ngày 01/08/2017

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH từ ngày 01/08/2017

Căn cứ vào dữ liệu hiện nay BHXH Việt Nam đã đồng bộ (bao gồm dữ liệu tại cơ quan BHXH và dữ liệu hộ gia đình dân cư Quốc gia) kể từ ngày 01/08/2017, mỗi người tham gia BHXH, BHYT sẽ được cơ quan BHXH cấp một mã số BHXH duy nhất.

Theo QĐ 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017 có hiệu lực ngày 01/07/2017 thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH đang sử dụng, Mã số BHXH: là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đơn vị sử dụng lao động và người lao động sẽ tiến hành rà soát mã số BHXH theo quy định và hướng dẫn của cơ quan BHXH. Sau khi rà soát, thì mẫu sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ được cấp theo mã số BHXH theo công văn số 3340/BHXH-ST của BHXH Viêt Nam ban hành.

Về mẫu, mã sổ BHXH:

- Thay thế cụm từ "Số sổ:" in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ "Mã số:"

Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in "Số sổ: 0801111000", nay được in là "Mã số: 0801111000"

- Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 01/08/2017.

Sổ BHXH theo mã số BHXH

Sổ BHXH theo mã số BHXH

Về mẫu, mã thẻ BHYT 

- Thay thế từ "Số:" in trên thẻ BHYT thành "Mã số:"

Ví dụ: thẻ trước đây in "Số: DT | 2 | 01 | 01 | 180 | 00001" nay được in thành "Mã số: DT | 2 | 01 | 011000001"

- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in "Giá trị sử dụng: từ ngày .../.../..."

- Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu mời kể từ ngày 01/08/2017.

Thẻ BHYT theo mã số BHXH

Thẻ BHYT theo mã số BHXH

Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Mr. Vinh 0982 124 619

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

 

 

Tin tức liên quan
Đang tải...