Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

EFY Việt Nam hướng dẫn đơn vị và NLĐ cách rà soát Mã số BHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH

EFY Việt Nam hướng dẫn đơn vị và NLĐ cách rà soát Mã số BHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH

EFY Việt Nam hướng dẫn người tham gia và đơn vị rà soát Mã số BHXH được cấp theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017 có hiệu lực ngày 01/07/2017 thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH đang sử dụng.

Văn bản căn cứ:

- Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 14/04/2017;

- Kế hoạch triển khai thí điểm Quyết định 595/QĐ-BHXH tại BHXH Hà Nội của BHXH Việt Nam;

- Công văn 492/BHXH-QLT của BHXH Bắc Từ Liêm ban hành ngày 07/08/2017;

Căn cứ vào dữ liệu hiện nay BHXH Việt Nam đã đồng bộ (bao gồm dữ liệu tại cơ quan BHXH và dữ liệu  hộ gia đình dân cư Quốc gia) kể từ ngày 01/08/2017, mỗi người tham gia BHXH, BHYT sẽ được cơ quan BHXH cấp một mã số BHXH duy nhất. Cụ thế như sau:

- Lấy số sổ BHXH của  NLĐ đang tham gia làm mã số BHXH

- Những NLĐ chưa được cấp mã số BHXH, NLĐ có 2 số sổ BHXH, chưa được bổ sung số sổ BHXH, … cơ quan BHXH sẽ phối hợp với các đơn vị đề thực hiện nghiệp vụ cấp và gắn mã số BHXH cho NLĐ vào dữ liệu hộ gia đình dân cư Quốc gia.

Kể từ ngày 07/08/2017 tại BHXH quận Bắc Từ Liêm thực hiện thí điểm quyết định 595/QĐ-BHXH, mọi phát sinh liên quan đến NLĐ phải thực hiện thông qua mã số BHXH. Qua đồng bộ dữ liệu hộ dân cư hiện nay vẫn một số người tham gia BHXH, BHYT nhưng vẫn chưa được cấp mã số BHXH do chưa tìm thấy thông tin trong dữ liệu hộ gia đình dân cư Quốc gia. Do vậy, Đơn vị và người tham gia cần thực hiện hoàn thiện mã số BHXH theo các bước sau:

Bước 1: Cơ quan BHXH gửi cho đơn vị Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH (Mẫu MS1)

Bước 2: Đơn vị nhận được danh sách MS1, truy cập vào trang: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx 

Để thực hiện tra cứu thông tin người tham gia theo các chỉ tiêu thông tin:

- Tỉnh/TP: Căn cứ theo địa chỉ Hộ khẩu thường trú/ hộ khẩu tạm trú nơi kê khai thông tin Hộ gia đình

- Họ và tên người tham gia

- Ngày/tháng/năm sinh

- Mã xác thực

=> Tìm kiếm

Hướng dẫn rà soát mã số BHXH

Bước 3: Sau khi tra cứu thông tin NLĐ sẽ phát sinh ra 2 tình huống:

Trường hợp 1: Dữ liệu NLĐ đã được đồng bộ ( tra cứu được thông tin Mã số BHXH), Đơn vị điền Mã số BHXH vào danh sách MS1.

Hướng dẫn rà soát mã số bhxh

Trường hợp 2:  Dữ liệu NLĐ chưa được đồng bộ (không tra cứu được thông tin Mã số BHXH) thì Đơn vị hướng dẫn NLĐ lập mẫu

TK1-TS kèm theo “ Phụ lục: Thành viên hộ gia đình”.

Hướng dẫn rà soát mã số bhxh

Bước 4: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH, thực hiện kê khai Danh sách MS1 và phụ lục thành viên Hộ gia đình của từng NLĐ. Mẫu TK1-TS sẽ được phần mễm hỗ trợ sinh tự động.

Bước 5: Đơn vị gửi hồ sơ về cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch hồ sơ điện tử, hoặc qua email, hồ sơ bưu chính.

Lưu ý: Với BHXH Bắc Từ Liêm, đơn vị hoàn thiện đối chiếu và nộp hồ sơ điện tử trước ngày 15/08/2017

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...